WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:31:am 09/03/12 Đăng ngày “March 9th, 2012”

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải Nobel Hòa bình 2012

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải Nobel Hòa bình 2012

Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ Gerry Connolly và Jim Moran vừa gửi thư cho Chủ tịch Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình, đề cử bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Việt Nam cho giải Nobel Hòa Bình năm nay. Dân biểu Connolly nói trong hơn 30 năm qua, bác [...]

02:31:am 09/03/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Việt Nam trong viễn tượng Dân chủ Tòan cầu”

“Việt Nam trong viễn tượng Dân chủ Tòan cầu”

Bạn đọc muốn mua sách có thể liên hệ E-mail với nhà văn Uyên Thao: uyenthao1@juno.com

01:24:am 09/03/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chiến dịch vận động nhân quyền tại Tòa Bạch Ốc

Chiến dịch vận động nhân quyền tại Tòa Bạch Ốc

Toàn dân Việt Nam ở hải ngoại và tại quê nhà mong đợi qúy vị đại biểu hợp tác với chánh quyền Hoa Kỳ để đi đến việc tranh đấu cho 90 triệu dân tại Việt Nam được nhân quyền như thế nào? Xin qúy vị kiên trì đi thêm bước thứ nhì cũng như bước thứ ba nữa để làm tròn nghĩa vụ mà dân chúng đang mong đợi, giao phó cho qúy vị. Đây là một con đuờng tranh đấu trường kỳ chông gai và gian khổ, đầy mồ hôi và nước mắt. Anh Trúc Hồ cùng đội banh nhân quyền hùng mạnh của anh hứa sẽ tiếp xúc trực tiếp với Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao. Mong lắm thay!

12:22:am 09/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn

Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn

Cuộc chơi bắt đầu bằng một sự thách thức. Trang “We the People” của Toà Bạch Ốc, mới có từ tháng 9 năm ngoái (2011), mời gọi sự tham-gia của quần-chúng ở xứ này. Ai hay tổ-chức nào mà thu hút được 25 nghìn người vào ký chung một thỉnh-nguyện-thư về một vấn-đề gì nội trong vòng 30 ngày thì Toà Bạch Ốc của ông Obama hứa là sẽ cử người liên-lạc để hai bên có thể nói chuyện với nhau và, biết đâu, có thể làm một vài chuyện chung với nhau.

12:01:am 09/03/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Gặp gỡ đầu xuân

Gặp gỡ đầu xuân

Đang vơ vẩn trước các gian hàng trong supermarket , bất ngờ tôi gặp chị ở tận đảo Hawaii sang, thế là câu chuyện nở như ngô rang gặp cát… “Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi”, xin ghi lại chút kỷ niệm đầu năm để mọi người cùng biết. *** Trầm Hương: – Xin [...]

12:00:am 09/03/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »