WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:36:pm 11/03/12 Đăng ngày “March 11th, 2012”

Luật “Right-To-Work” làm các công đoàn tại Hoa Kỳ thay đổi cách hoạt động?

Luật “Right-To-Work” làm các công đoàn tại Hoa Kỳ thay đổi cách hoạt động?

Luật  “Right-To-Work” cho phép người công nhân, hưởng được quyền lợi giành được do Công Đoàn đấu tranh với giới chủ, Được Quyền Không Bị Bắt Buộc Gia Nhập Công Đoàn Và Không Bị Bắt Buộc Trả Công Đoàn Phí. Luật này đã được ban hành tại 23 tiểu bang ở Hoa Kỳ và đảo [...]

10:36:pm 11/03/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chống tự diễn biến

Chống tự diễn biến

Hình ảnh những anh đại gia nghênh ngang trong cảnh sống đế vương nhưng miệng vẫn ê a Marx-Hồ, tay vẫn cầm lấy Duy Vật sử quan là hoạt cảnh tố cáo rằng: từ lâu CSVN đã ném Duy Vật sử quan vào thùng rác, và rằng “Tiến Lên CNXH” chỉ là một khẩu hiệu làm cho ra vẻ CSVN ngày nay vẫn là một chánh đảng đi theo đường lối Marx Lenin, chứ không là một băng đảng Mafia. Trong thực tế CSVN vừa cấm đảng viên và quần chúng không được tự diễn biến, vừa độc quyền dẫn đạo xã hội diễn biến theo cung cách của giới hoạt động chính trị không sử quan, giới đi biển không hải bàn. Không hải bàn đồng nghĩa với lạc đường lịch sử, lội ngược dòng lịch sử.

08:25:pm 11/03/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tình Liên đới Quốc tế là một điều có thật

Tình Liên đới Quốc tế là một điều có thật

Một cách hết sức tóm lược, bài viết mà quý bạn đọc đang coi ở đây chính là một sự minh họa cụ thể cho cái Tình Liên Đới Quốc Tế thật là cao quý trong thời đại của chúng ta ngày nay vậy.

01:36:pm 11/03/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »