Home » 05:50:am 15/12/09 Đăng ngày “December 15th, 2009”

Dịch vụ xuất khẩu lao động theo kiểu Việt Nam ta!

Dịch vụ xuất khẩu lao động theo kiểu Việt Nam ta!

Ngày 23 tháng 11 năm 2009 vào lúc 12 giờ 30 trưa, chúng tôi có mặt tại toà thị chính của thị trấn Mairie Angres, pl Salvador Allende 62143 Angres) miền Bắc nước Pháp. Từ xa đã thấy bà Evelyne Tully đứng trước toà thị trấn Angres chờ đón chúng tôi. Bà nguyên là thành [...]

05:50:am 15/12/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »