WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:46:pm 20/12/09 Đăng ngày “December 20th, 2009”

Trí tuệ Gracian: Từ trong chính bạn, hãy chinh phục khuyết điểm của dân tộc mình.

Trí tuệ Gracian: Từ trong chính bạn, hãy chinh phục khuyết điểm của dân tộc mình.

“Hãy đừng là một kẻ đối thủ rẻ tiền. Mọi cố gắng để được nổi bật hơn đối thủ sẽ làm cho bạn thấp đi, bởi vì bản chất của cạnh tranh là tung bùn đen để làm dơ bẩn kẻ khác. Rất ít kẻ nào có khả năng tham dự một cách công bằng vào tương tranh, vì bản chất đối nghịch sẽ phơi bày nanh vuốt mà phép xã giao lịch thiệp đã từng che đậy

11:46:pm 20/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thơ không đến từ kiểm duyệt

Thơ không đến từ kiểm duyệt

LTS: GSTS Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học Laval, Québec, Canada, còn có các bút danh là Nam Dao và Dã Tượng. Bài phỏng vấn tôi trong loạt bài “Thơ đến từ  đâu” (TĐTĐ) của Nguyễn Đức Tùng đã đăng trên talawas khoảng đầu năm 2007. Sau đó, Nguyễn Đức Tùng có cho tôi biết ý [...]

11:19:pm 20/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giáng sinh 2009

Giáng sinh 2009

Giáng sinh 2009

04:43:pm 20/12/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Khi Slovakia lên tiếng về nhân quyền

Khi Slovakia lên tiếng về nhân quyền

Việc những nước nhỏ, từng là “anh em” trong khối CS như Slovakia hay Ba Lan đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam mang một ý nghĩa lớn và đáng để cho giới lãnh đạo Việt Nam – nếu còn có lương tâm – suy nghĩ.

05:26:am 20/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo Dục Việt Nam với cái nhìn một nhà giáo

Giáo Dục Việt Nam với cái nhìn một nhà giáo

Học Đường là lò luyện đầu tiên để trui rèn Dân Trí & Dân Khí. Ai cũng biết rằng nếu Dân Trí thấp thì phải làm nô lệ cho ngoại bang dưới nhiều hình thức khác nhau; nếu Dân Khí tàn thì dân tộc tận.

02:32:am 20/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »