WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:23:pm 22/12/09 Đăng ngày “December 22nd, 2009”

Người Việt và đầu óc vọng ngoại

Người Việt và đầu óc vọng ngoại

Phải chăng như một số người nghĩ, chúng ta bị hơn ngàn năm đô hộ giặc Tàu và 80 năm đô hộ giặc Tây mà mất hết đầu óc độc lập?

04:23:pm 22/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đây mới thật là “quỹ trái phép” đáng xem xét

Đây mới thật là “quỹ trái phép” đáng xem xét

Bà Ba Sương – Trần Ngọc Sương, Anh hùng lao động – nguyên Giám đốc Nông trường Sông Hậu – cũng được phong Anh hùng 2 lần, – đã bị tuyên án 8 năm tù vì tội “lập quỹ trái phép”, làm thiệt hại cho quỹ công hơn 5 tỷ đồng. Bà Ba Sương trước [...]

10:10:am 22/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thư Giáng sinh và Năm mới của BBT Đàn Chim Việt

Thư Giáng sinh và Năm mới của BBT Đàn Chim Việt

Kính thưa quý độc giả và tác giả, Đầu thư, BBT chúng tôi xin kính chào quý độc giả và tác giả. Người ta vẫn thường nói, “Ăn cơm nhà, vác ngà voi.” Đúng là vậy. Anh chị em trong Ban Biên tập (BBT) của trang mạng Đàn Chim Việt mấy năm nay vẫn ăn [...]

01:21:am 22/12/09 | Đăng tại THƯ BBT | Đọc tiếp »