WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:45:pm 18/12/09 Đăng ngày “December 18th, 2009”

Hai năm sau sự kiện biểu tình: Khi tình yêu nước bị kiểm duyệt

Hai năm sau sự kiện biểu tình: Khi tình yêu nước bị kiểm duyệt

Rồi lịch sử sẽ làm công việc của nó, sẽ phán xét những kẻ vì quyền lợi của đảng mình, của phe nhóm mình mà xem nhẹ lợi ích dân tộc, chà đạp lên tình yêu nước của nhân dân.

01:45:pm 18/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [2]: Cái lưỡi của Tô quân…

Ai sẽ là TBT Đảng CSVN đời thứ 14 [2]: Cái lưỡi của Tô quân…

Cuộc chạy đua làm chủ ’’nhà Đỏ’’ – TBT ĐCSVN đời thứ 14 – đang đến hồi nước rút. Các nhân vật chủ chốt đã lần lượt xuất hiện, vào cuộc, đẩy không khí cuộc đua đến cao trào.

08:41:am 18/12/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cảnh sát giao thông Việt Nam, băng cướp ngày có bảo kê

Cảnh sát giao thông Việt Nam, băng cướp ngày có bảo kê

Gần đây, báo chí có đăng một số trường hợp lái xe đâm thẳng xe vào CSGT, thanh tra giao thông, có vài viên CSGT đã phải chầu trời, cũng là vì họ bức xúc quá mà thôi…

02:57:am 18/12/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »