WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:46:pm 05/12/09 Đăng ngày “December 5th, 2009”

Dân biểu California Trần Thái Văn & Dân biểu Liên Bang Loretta Sanchez

Dân biểu California Trần Thái Văn & Dân biểu Liên Bang Loretta Sanchez

Tờ tuần báo Mõ San Francisco số ngày 21/11/2009 có đăng một Tâm Thư [1] của một số vị trong cộng đồng Việt Nam ủng hộ dân biểu tiểu bang California Trần Thái Văn tranh ghế dân biểu Liên bang đơn vị 47 (vùng Garden Grove, Nam California) trong cuộc bầu cử tháng 11 năm [...]

03:46:pm 05/12/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Đại nạn Trung Hoa thời nhà Minh

Đại nạn Trung Hoa thời nhà Minh

Tác giả Trần Gia Phụng Bên Trung Hoa, năm 1368 (mậu thân), Chu Nguyên Chương (Zhu Yuan Zhang) lật đổ nhà Nguyên, lên ngôi hoàng đế tức Minh Thái Tổ (trị vì 1368-1398), lập ra nhà Minh (1368-1644).  Đối với người Trung Hoa, nhà Nguyên là ngoại tộc, vì thuộc giống Mông Cổ; còn nhà [...]

03:14:pm 05/12/09 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sơ lược lịch sử người Việt tỵ nạn

Sơ lược lịch sử người Việt tỵ nạn

Ngay sau khi Ðệ II Thế Chiến 1939-1945 chấm dứt, thế giới hòa bình lại là lúc dân tộc Việt Nam bắt đầu bước vào một cuộc tranh đấu mới. Cuộc đấu tranh dành độc lập đưa đến những khổ nạn của cả dân tộc. Trong suốt 30 năm, từ năm 1945 đến 1975, đầy [...]

11:29:am 05/12/09 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Căn nhà ông Ách

Căn nhà ông Ách

Chuông đồng hồ ngoài phòng khách chậm rãi gõ mười hai tiếng. – Mười hai giờ đó anh. Ngủ sớm, mai còn đi làm. Thùy che tay ngang miệng ngáp dài, xếp trang sách. Nàng đặt cuốn sách trên ngăn tủ kê ngang đầu giường, đoạn kéo mền trùm ngang cổ nhìn chồng. – Em [...]

08:42:am 05/12/09 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »