WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:39:pm 01/09/10 Đăng ngày “September 1st, 2010”

Từ bục giảng Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Từ bục giảng Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Đà Nẵng 23 tháng 8. Hôm nay tôi rời xứ Quảng để trở lại California sau hai tuần giảng dạy ở đây. Khi máy bay cất cánh khỏi phi đạo trong sáng sớm, tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm trong tâm hồn. Đối với tôi, đây thực là một chuyến đi về miền [...]

10:39:pm 01/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng sản Việt Nam đi về đâu?

Cộng sản Việt Nam đi về đâu?

Việc cộng sản Việt Nam đưa Nguyễn Chí Vịnh ra đàm phán với phái đoàn quân sự Hoa Kỳ là một bằng chứng cho thấy Việt cộng chưa tìm ra quyết sách. Chúng ta phải chờ xem, cũng không quá lâu đâu!

10:32:am 01/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Viễn ảnh khủng hoảng kinh tế đưa VN vào quỹ đạo đồng Nhân Dân Tệ

Viễn ảnh khủng hoảng kinh tế đưa VN vào quỹ đạo đồng Nhân Dân Tệ

Bắc Kinh sẽ giúp Việt Nam bằng cách thúc đẩy mua bán dùng Nhân Dân Tệ. Như vậy Việt Nam sẽ không lệ thuộc đồng đô-la

09:48:am 01/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Làm người Việt Nam

Làm người Việt Nam

Mỗi con người hãy góp một bàn tay,
Với trí tuệ và lòng nhiệt huyết;
Hóa giải hận thù hay là chết?
Thăng Long ngàn năm, Nước Việt muôn đời!

03:12:am 01/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi LS Cù Huy Hà Vũ

Thư ngỏ gửi LS Cù Huy Hà Vũ

Không thể nào thực thi “hoà hợp toàn dân chân thật” trong một chính thể độc tài, độc đảng từng trù dập, đàn áp nhân dân bằng một hệ thống kềm kẹp Công An và Cảnh Sát

02:25:am 01/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kiến nghị đại xá toàn bộ viên chức VNCH

Kiến nghị đại xá toàn bộ viên chức VNCH

Lần đầu tiên một kiến nghị có tính nhân bản được trình lên Quốc Hội xin đại xá toàn bộ các cán bộ viên chức chế độ VNCH cũng như đề nghị lấy tên nước là Việt Nam thay vì Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mặc Lâm phỏng vấn TS luật Cù [...]

12:12:am 01/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Việt Nam không có ý định kiềm chế Trung Quốc

Việt Nam không có ý định kiềm chế Trung Quốc

Bình luận của Chủ blog Phamvietdaonv về bài trả lời phỏng vấn của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN… Ngay cái đầu đề của bài phỏng vấn của báo Quân đội nhân dân… đã không chuẩn, thiếu chín chắn về chính trị và không chính xác cả về ngôn ngữ [...]

12:01:am 01/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhà văn nào, đại hội ấy

Nhà văn nào, đại hội ấy

Chưa bao giờ chính quyền lại ưu ái các nhà văn như vậy! Nhận tiền trước ngày khai mạc đại hội đến cả chục ngày nên ai muốn đi lúc nào, muốn đi bằng phương tiện gì thì đi. Gần một trăm nhà văn ở thành phố Hồ Chí Minh lai kinh họp mặt văn chương phần đông đều đi máy bay.

12:01:am 01/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »