WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:24:am 25/09/10 Đăng ngày “September 25th, 2010”

Nhiều người cần hối lỗi

Nhiều người cần hối lỗi

Trong công viên sau nhà tôi có một đàn quạ bắt đầu đến chiếm ngụ từ khoảng một tháng nay. Ðảng quạ này có tới ba bốn chục con lớn, tụ tập dưới gốc và trong các tán cây ở góc phía Ðông công viên này, suốt ngày khai hội, thảo luận, bay qua bay [...]

02:24:am 25/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghìn năm và một ngày

Nghìn năm và một ngày

Trong số hàng trăm công trình lớn nhỏ kỉ niệm Nghìn năm Thăng Long- Hà Nội, có lẽ bức tranh gốm sứ ven sông Hồng được dư luận đồng tình, khen ngợi nhiều nhất. Dài gần 3.950m, diện tích 7.000m2, với 21 trường đoạn từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp, đạt [...]

02:13:am 25/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mời góp ý kiến, rồi bịt mồm mọi người, bịt tai mình, thế là kính trọng, dân chủ ư?

Mời góp ý kiến, rồi bịt mồm mọi người, bịt tai mình, thế là kính trọng, dân chủ ư?

Bộ chính trị đảng CS Việt Nam vừa trịnh trọng ra lời kêu gọi toàn dân góp ý vào 3 văn kiện dự thảo sẽ trình Đại hội XI. Ba văn kiện này được công bố từ ngày 15-9-2010, gồm Dự thảo Cương lĩnh thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Bản báo [...]

01:57:am 25/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những con số

Những con số

Trong một lớp học, thầy hỏi: “Từ những con số 0,1,2,3,4,5,6,7, em nào có thể thêm các từ vào để ghép với các số này thành câu có nghĩa không? ” Một bàn tay giơ lên: Trò trả lời: “Thưa Thầy, ta đi du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng [...]

12:00:am 25/09/10 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »