WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:10:pm 24/09/10 Đăng ngày “September 24th, 2010”

Ăn, Tu, Yêu (Eat, Pray, Love)

Ăn, Tu, Yêu (Eat, Pray, Love)

Hôm nay, tôi xin không mạn bàn đến những tình yêu đang đập theo nhịp bóp không tự nguyện của bao tử, khiến chị em ta nhắm mắt đưa chân cho người Trung hoa cấy giống, mà chỉ nói đến hiện tượng chị em các cô đẹp gái tự tin rằng mình sẽ vớ được một tấm chồng Việt kiều để vượt ra khỏi vùng đất nước khói bụi

05:10:pm 24/09/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tường trình về việc liên tục bị ‘tai nạn’

Tường trình về việc liên tục bị ‘tai nạn’

Lần đầu tiên Quang bị tông xe vào ngày 23/03/1999 – sau khi bé Thảo ra đời 7 ngày, tại vòng xoay Hàng Xanh, trên đường đi làm về

05:46:am 24/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bản Hiến pháp hay bản Nghị quyết của đảng CSVN?

Bản Hiến pháp hay bản Nghị quyết của đảng CSVN?

Đầu năm 2011 sẽ là Đại hội đảng CSVN lần thứ XI, bởi vậy những cụ cách mạng lão thành, những người còn có lòng với đất nước, những người có liên hệ tới vận mạng cái đảng cộng sản này đã lo bóp đầu vò trán để tìm góp ý bổ sung Cương lĩnh [...]

04:44:am 24/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Úc Châu trong sứ mạng dân chủ hóa Việt Nam

Úc Châu trong sứ mạng dân chủ hóa Việt Nam

Mỗi hai năm Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu lại tổ chức Đại Hội nhằm thảo luận, quyết định hướng đi chung và bầu ra một tân Ban chấp hành liên bang để thi hành Quyết Nghị Đại Hội. Tiêu đề Đại Hội lần này là “35 Năm Người Việt Định Cư [...]

03:24:am 24/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (2)

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (2)

Chính vì quá hồ hởi mà những bất cập trong nền kinh tế Việt Nam ló dạng. Chúng ta thử xem lại kinh tế Việt Nam 5 năm qua. Hai sự kiện quan trọng: một là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và hai là việc Việt Nam gia nhập WTO (2007). Sau ba [...]

12:01:am 24/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung cộng: tứ diện thọ địch

Trung cộng: tứ diện thọ địch

Tôi viết những dòng này để trang trải mối ưu tư day dứt trong lòng vì tương lai của dân tộc Việt nam tùy thuộc vào viễn tượng của một trật tự sẽ hình thành trong tương lai: mà ở đó sẽ quyết định vận mệnh của bản thân mình, gia đình mình và cả [...]

12:01:am 24/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »