WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:10:pm 26/09/10 Đăng ngày “September 26th, 2010”

Thêm tình tiết mới về công ty Nexus

Thêm tình tiết mới về công ty Nexus

 Theo tài liệu này thì tổng số tiền công ty Nexus đưa hối lộ cho các quan chức VN trong 9 năm (từ 1999-2007) hơn $689.000, nhiều hơn số tiền mà tin tức đưa ra ban đầu ($250.000). Số tiền hối lộ các quan chức VN trong vụ án này nhiều hơn số tiền [...]

03:10:pm 26/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ án 1000 con bọ xít

Vụ án 1000 con bọ xít

Kế hoạch gián điệp của những con bọ xít bé tí ti mà tôi còn biết rõ như trong lòng bàn tay thì chuyện điều khiển giông bão với tôi chỉ là chuyện nhỏ

03:42:am 26/09/10 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Song phương, đa phương và hết phương

Song phương, đa phương và hết phương

Yếu và nhỏ thì dựa vào nhau nên cần “đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả”

12:00:am 26/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nghịch lý đáng sợ

Nghịch lý đáng sợ

Than ôi! Dân nghèo Việt Nam đi trên mặt đất còn chưa an toàn tính mạng, Chính phủ Việt Nam kiếm đường đi lên vũ trụ mà làm chi?

12:00:am 26/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Báo TQ: Lý Công Uẩn là người tỉnh Phúc Kiến, TQ

Báo TQ: Lý Công Uẩn là người tỉnh Phúc Kiến, TQ

Bản thân Lý Công Uẩn thực ra là người Trung Quốc. Cho nên, trong thời gian tại vị ông ta hết sức đề cao văn hóa nội địa Trung Quốc, mở rộng chính sách Hán hóa.

12:00:am 26/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Việt biểu tình tại New York

Người Việt biểu tình tại New York

Khoảng 200 người Việt đã biểu tình kêu gọi Việt Nam tôn trọng tự do nhân quyền và thả tù nhân chính trị trong lúc cuộc họp giữa Mỹ và ASEAN diễn ra tại Liên Hiệp Quốc, New York, vào hôm 24 tháng 9 vừa qua. Đây là cuộc họp thượng đỉnh có ý nghĩa [...]

12:00:am 26/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Góp ý dự thảo cương lĩnh: Mù nhưng thích “dòm” xa

Góp ý dự thảo cương lĩnh: Mù nhưng thích “dòm” xa

Nếu không làm như thế, thì người ta sẽ gọi các đồng chí là lũ mù chính trị vì cái “Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trình Đại hội XI” toàn là những điều phản quy luật, đi ngược lại xu thế của cuộc sống của xã hội loài người văn minh.

12:00:am 26/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thư gửi chủ tịch nước về đại lễ Ngàn năm Thăng Long

Thư gửi chủ tịch nước về đại lễ Ngàn năm Thăng Long

Trong dịp diễn ra Lễ hội, không người Việt Nam yêu nước nào lại có thể mải vui mà quên tình trạng đất nước mình vẫn còn bị xếp hạng là một nước nghèo

12:00:am 26/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »