WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:21:am 15/09/10 Đăng ngày “September 15th, 2010”

Cương lĩnh Chính trị 2011 sẽ như thế nào?

Cương lĩnh Chính trị 2011 sẽ như thế nào?

Đã đến lúc các thành phần trí thức, chuyên viên và thanh niên, kể cả những đảng viên Cộng sản còn biết quí lòng tự trọng và nhiệt huyết với đất nước, phải kề vai sát cánh với nhân dân ngăn chặn những ý đồ đen tối đang dự tính thi thố trong Đại hội 11 sắp tới!

09:21:am 15/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài cảm nghĩ về tin tặc

Vài cảm nghĩ về tin tặc

Có lẽ những chính quyền độc tài ngày nay quên rằng nhân loại đang ở thế kỷ thứ 21 với các phương tiện truyền thông tân kỳ, đa dạng…

05:07:am 15/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tên Tổng Thống Bush lại thành thời sự

Tên Tổng Thống Bush lại thành thời sự

Tên Tổng Thống Gorges W. Bush sẽ được nhắc nhở nhiều lần trong mấy tuần tới; không phải vì ông đang chuẩn bị xuất bản hồi ký, nhưng vì Quốc Hội Mỹ sẽ bàn luận, tranh cãi về những đạo luật cắt giảm thuế mang tên ông. Dân Mỹ sẽ lắng nghe các đại biểu [...]

01:36:am 15/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Quảng Tín, miền đất Quảng hậu sinh nay không còn nữa.

Quảng Tín, miền đất Quảng hậu sinh nay không còn nữa.

100 năm sau, đất nước có còn vẹn toàn không?

và thế giới người Việt hải ngoại sẽ ra sao? Ai sẽ có câu trả lời?….

12:00:am 15/09/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Người Việt – Một dân tộc say mê quyền lực

Người Việt – Một dân tộc say mê quyền lực

Tư duy, phẩm vị, đạo đức… chỉ là những thứ trang điểm giúp cho những gương mặt vốn dĩ nham nhở, đần độn, đầu dơi, mình chuột bỗng chốc trở thành những gương mặt thánh thiện, khả ái.

12:00:am 15/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Công an lại giết dân?

Công an lại giết dân?

Báo trong nước đưa tin, một người đàn ông 52 tuổi, ông Trần Ngọc Đường bị mời lên Công an xã làm việc sau đó đã “thắt cổ tự tử” tại trụ sở công an. Điều đáng nói, ông không có nguyên nhân gì để có thể ngột ngột tự tử và theo tường thuật [...]

12:00:am 15/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »