WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:am 05/09/10 Đăng ngày “September 5th, 2010”

Nói Nhân quyền thì đừng quỵt quyền sống của người dân

Nói Nhân quyền thì đừng quỵt quyền sống của người dân

Chúng tôi đòi lại quyền làm người ở một Quốc gia “Có một nền Chính trị ưu việt nhất! Thế mới gọi là Dân chủ và Nhân quyền!”

03:08:am 05/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung Quốc mất dần lợi thế kinh tế

Trung Quốc mất dần lợi thế kinh tế

Lợi tức bình quân của người Trung Hoa cũng chỉ lớn bằng người dân các nước Alabnia hay El Salvador. Còn lâu mới so sánh được với người Mỹ.

02:43:am 05/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tham vọng nói

Tham vọng nói

Thời gian gần đây, trên truyền thông, từ nhiều nguồn khác nhau xuất hiện một số bài viết biểu hiện “tham vọng nói“, và họ nói (viết) lấy được. Điển hình là bài “Một người thích đùa: tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ“ của ông Trần Văn Tích vừa được đăng tải. Một cách rất [...]

12:01:am 05/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân chủ thực hữu

Dân chủ thực hữu

Tại sao chúng ta chọn thể chế Dân chủ – Tự do – Nhơn bản, lý tưởng  tổ chức quốc gia của các nước dân chủ Tây Âu và Bắc Mỹ làm định hướng cho Việt nam tương lai? Câu trả lời bộc phát đơn sơ mà ai trong chúng ta cũng thấy được, đó [...]

12:01:am 05/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Mổ vú đàn ông

Mổ vú đàn ông

(Viết tặng nhà tôi. Hơn 50 năm dài. Một kiếp lo toan, ngàn lời than thở) Bệnh đàn bà trong cơ thể đàn ông Khi vợ chồng chúng tôi bước vào Samaritan Women’s Center để làm thủ tục khám nghiệm bước đầu của bệnh ung thư ngực thì ai cũng tưởng bà xã là bệnh [...]

12:01:am 05/09/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »