WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:32:pm 09/09/10 Đăng ngày “September 9th, 2010”

Robert Gates và thế đứng của Hoa Kỳ

Robert Gates và thế đứng của Hoa Kỳ

Nếu ông Robert Gates rời chức vụ, việc chọn người thay thế ông sẽ là một sự việc then chốt trong thời điểm bản lề này. Vai trò lịch sử của Robert Gates chưa thể chấm dứt ở đây.

02:32:pm 09/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bốn đảng viên Việt Tân bị bắt

Bốn đảng viên Việt Tân bị bắt

Thông báo này đã chính thức thừa nhận, giảng viên Đại học Tp. HCM Phạm Minh Hoàng là thành viên của đảng này.

01:35:pm 09/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Báo Người Việt bị tấn công

Báo Người Việt bị tấn công

Đàn Chim Việt: Sau một loạt các trang web và blog bị tấn công, giờ đế lượt trang báo Người Việt (nguoi-viet.com) bị tin tặc tấn công. Lần này, tin tặc đưa vào trang web một số bài viết lạ, khởi đầu từ mục Bình Luận của tác gỉa Ngô Nhân Dụng. Xin nhắc lai, [...]

02:22:am 09/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Paulo Freire: Giáo dục giải phóng con cgười: Nội dung & Ảnh hưởng

Paulo Freire: Giáo dục giải phóng con cgười: Nội dung & Ảnh hưởng

Tại Á châu, ông cũng được đón tiếp tại nhiều nơi như Ấn độ, Papua New Guinea, và có nhiều dịp trao đổi với các giới chức hoạt động trong lãnh vực giáo dục, cũng như hoạt động cộng đồng.

01:38:am 09/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Biển chỉ đường về tương lai cho một dân tộc

Biển chỉ đường về tương lai cho một dân tộc

Và hôm nay (9/9), chúng ta lại bước đến cái Ngày mà chúng ta khởi xướng với chính khát vọng ấy: Ngày của Hòa giải và yêu thương. Và khi chúng ta nghĩ về Ngày đó, sống cho Ngày đó là lúc chúng ta đang cầm giữ hạnh phúc trong chính bàn tay của mình.

12:55:am 09/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ủy viên trung ương đảng có được miễn tội tham nhũng?

Ủy viên trung ương đảng có được miễn tội tham nhũng?

Vụ việc ông Trần Quốc Khánh, đảng viên cộng sản, chuyên viên chính đài truyền hình Việt Nam nộp đơn kiện ông Vũ Văn Hiến, tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam xảy ra đang gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây, vào giữa lúc những bàn tán về chuyện ông phó tổng giám đốc đài là Trần Đăng Tuấn xin từ chức vẫn chưa nguôi.

12:07:am 09/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chủ nghĩa tập thể và tự do cá nhân

Chủ nghĩa tập thể và tự do cá nhân

Người ta-những người Việt Nam chúng ta đã quen với việc tuân phục một sự chỉ đạo từ trên xuống, miễn sao nó mang cái danh hiệu phục vụ cái chung và được đám đông chấp nhận,thì mọi sự kháng cự xuất phát từ cá nhân sẽ là một hành động rồ dại. Đó là cái tâm lý chung của chúng ta.

12:01:am 09/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »