WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:50:pm 23/09/10 Đăng ngày “September 23rd, 2010”

Phim hoạt hình “Đường vào Thăng Long”

Phim hoạt hình “Đường vào Thăng Long”

03:50:pm 23/09/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (1)

Kinh tế Việt Nam, thành tựu và bất cập (1)

Vài năm đầu thời Đổi Mới, tình hình kinh tế Việt Nam thật bấp bênh. Không còn viện trợ của Liên Xô, lại vừa có chiến tranh biên giới với ông anh láng giềng Trung Quốc, Việt Nam gần như kiệt quệ sau cuộc chiến gần 30 năm. Cơ sở sản xuất chưa có bao [...]

12:01:am 23/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tini Trần: Nữ phóng viên trên chiến trường Iraq, Afghanistan

Tini Trần: Nữ phóng viên trên chiến trường Iraq, Afghanistan

Tini Trần là một cô bé Việt Nam đến Hoa Kỳ vào đầu tháng 5, năm 1975, lúc cô chỉ mới ba tuổi rưỡi, ngày nay đã trở thành một người nổi tiếng trong ngành truyền thông Hoa Kỳ vì hiện nay cô là thông tín viên của hãng Thông Tấn AP (Associated Press) tại [...]

12:01:am 23/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giang hồ oan

Giang hồ oan

Cho dù giang hồ có càn quấy, có sai trái như thế nào đi chăng nữa thì khi và chỉ khi họ phạm một điều luật của Bộ luật hình sự mới bị tước đọat sự tự do. Không thể lấy lý do phòng ngừa tội phạm để tước đọat “ quá sớm” sự tự do của con người như vậy được!

12:00:am 23/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hãy cùng cất lên lời nói thẳng

Hãy cùng cất lên lời nói thẳng

Sắp đến Đại lễ Ngàn năm Thăng Long, kỷ niệm một ngàn năm khai sáng Triều đại nhà Lý, mở ra một thời kỳ thịnh trị an hòa tự cường cho đất nước. Một điểm son đáng ghi nhớ của Triều Lý là năm 1076, nhà Vua xuống Chiếu kêu gọi thần dân hãy cất [...]

12:00:am 23/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bạch tuộc “Công an an Ninh” VN

Bạch tuộc “Công an an Ninh” VN

Riêng Tổng cục an ninh I gồm có tới 5 Cục bảo vệ chính trị, đó là A35, A36, A37, A38, A39. Chính các đơn vị thuộc Cục bảo vệ chính trị nói trên, và Tổng cục an ninh II là những đơn vị trực tiếp đàn áp các nhà đấu tranh trong nước,

12:00:am 23/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »