WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:51:pm 14/09/10 Đăng ngày “September 14th, 2010”

Xin có đôi lời thưa với Bộ trưởng

Xin có đôi lời thưa với Bộ trưởng

…Làm GD khó lắm; nói về GD cũng không đơn giản; chỉ trách các chuyên gia GD, các nhà giáo am hiểu GD cứ thấy các Bộ trưởng nói gì cũng tung hô, không biết nhắc nhở!…

03:51:pm 14/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khiếu nại thủ tướng

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khiếu nại thủ tướng

Nay ông Hà Vũ lại tiếp tục khiếu nại thủ tướng về một quy định vô lối mới được ngài thủ tướng ban hành gần đây. Đó là cấm người dân khiếu nại tập thể!

12:57:pm 14/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ và những thử thách sau Chiến Tranh Lạnh

Hoa Kỳ và những thử thách sau Chiến Tranh Lạnh

Thế giới không còn phân hoá bởi hai khối tư bản và cộng sản; các tiến bộ về thông tin và kinh tế sẽ tạo điều kiện cho những nền văn minh lớn tái phục hồi như từ Trung Quốc, Hồi Giáo và Ấn Độ. Các ý thức hệ của Tây Phương sẽ bị thách thức song song với sự trỗi dậy của những thế lực truyền thống trong lịch sử. Thế giới đang biến dạng từ thế lưỡng cực sang đa nguyên.

12:01:am 14/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Phải tái lập quyền phúc quyết Hiến pháp của người dân

Phải tái lập quyền phúc quyết Hiến pháp của người dân

Việc sửa đổi bản Hiến pháp 1992 đã được bàn thảo nhiều lần và một trong những vấn đề mấu chốt được nêu lên, đó là quyền phúc quyết Hiến pháp của người dân, đã được quy định trong bản Hiến pháp 1946. Đây cũng là chủ đề phỏng vấn của RFI với ông Nguyễn [...]

12:01:am 14/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bác Hồ với các thế lực thù địch của đảng

Bác Hồ với các thế lực thù địch của đảng

Hy vọng một ngày không xa chúng ta bằng sức mạnh đoàn kết của mình sẽ giành lại quyền bầu cử thực sự công bằng của chính mình để đuổi cổ cái lũ ăn hại, ăn bẩn đang cầm quyền hiện nay bằng những lá phiếu bầu

12:00:am 14/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lỗi lầm lớn của một trí thức trẻ gốc Việt

Lỗi lầm lớn của một trí thức trẻ gốc Việt

Cộng đồng người Việt hải ngoại từ nhiều năm nay, tại nhiều nơi, qua tin tức trên mạng, có nhiều cãi cọ, chửi bới, mạt sát và chia rẽ. Riêng tại San Jose, tình trạng đó dường như nhiều hơn nơi khác, đặc biệt từ khi có vụ việc gọi là “nữ nghị viên Madison [...]

12:00:am 14/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »