WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:34:pm 12/09/10 Đăng ngày “September 12th, 2010”

Kỷ niệm 1000 năm nô lệ giặc Tàu

Kỷ niệm 1000 năm nô lệ giặc Tàu

12:34:pm 12/09/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Những ai hưởng lợi từ vụ bê bối Tamiflu?

Những ai hưởng lợi từ vụ bê bối Tamiflu?

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến khẳng định Bộ Y tế không hưởng lợi gì từ việc mua Tamiflu dự phòng vì đây là chuyện hoàn toàn vì sinh mạng nhân dân. Các công ty dược được giao nhiệm vụ sản xuất Tamiflu cũng khẳng định đây là việc làm “phi [...]

09:23:am 12/09/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Quê choa chí dị

Quê choa chí dị

Qua vụ việc này thôn yêu cầu các gia đình có con gái mới lớn phải giáo dục các em nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ bản thân, không nên sợ lung tung. Hiếp dâm là một tệ nạn xã hội đã bị quét sạch trên Miền Bắc XHCN tươi đẹp của chúng ta a lô a lô….

06:48:am 12/09/10 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Báo QĐND có “vì nhân dân phục vụ”?

Báo QĐND có “vì nhân dân phục vụ”?

Hãy tìm những kẻ thù gây tội ác rành rành, chứ đừng tìm kiếm kiểu áp đặt những kẻ thù không hề gây tội ác nào với nhân dân để cố tình khoác tội.

06:08:am 12/09/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng ta còn thua kém nhiều dân tộc khác trên thế giới

Chúng ta còn thua kém nhiều dân tộc khác trên thế giới

Khi nhìn ra thế giới, nói chung, chúng ta còn thua kém nhiều dân tộc khác trên thế giới, thế nên, xin miễn được đề cao người mình, những cái hay cái tốt mà nhiều người đã nói tới, mà hãy cùng nhau nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình, để may ra có sửa [...]

12:01:am 12/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Một vài suy nghĩ nhỏ về vấn đề lớn

Một vài suy nghĩ nhỏ về vấn đề lớn

Hình như ai đó có câu nói rất hay “Nếu như ta bắn vào thiên nhiên bằng môt phát súng lục, thiên nhiên sẽ bắn lại ta bằng một viên đại bác“. Có lẽ thấm nhuần được câu nói trên, nên các nước Âu- Mỹ, người ta rất sợ “làm mất lòng ông“ môi trường, [...]

12:01:am 12/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »