WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:26:pm 03/09/10 Đăng ngày “September 3rd, 2010”

Web Đối Thoại bị cướp tên miền, phải sang địa chỉ mới

Web Đối Thoại bị cướp tên miền, phải sang địa chỉ mới

Địa chỉ mới của Đối Thoại là: www.doithoaionline.net.

05:26:pm 03/09/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

“Lễ hội 1000 Năm Thăng Long”

“Lễ hội 1000 Năm Thăng Long”

Trên thực tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là sự đón chờ toàn nhân dân Việt Nam với mong mỏi hướng về lịch sử, ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của dân tộc, truyền thống chống giặc ngoại xâm. Nhưng Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã làm thất vọng mong mỏi của nhân dân Việt Nam. Nỗi lo lắng của nhân dân khi Nhà CQ Cộng Sản Việt Nam đã quyết định khai mạc chương trình chào mừng 1000 năm Thăng Long vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 cùng với ngày Quốc khánh của Trung Cộng.

12:01:am 03/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đem tâm tình viết lịch sử: Dân Việt mình cần thay máu (1)

Đem tâm tình viết lịch sử: Dân Việt mình cần thay máu (1)

Người Việt thuộc thế hệ chúng tôi mang nhiều khuyết tật, nhưng hễ ai nói lên khuyết điểm của họ thì họ thường thường dẫy nẩy lên như đỉa phải vôi. Họ phản ứng lại bằng cách chụp mũ, bôi nhọ, nói quanh hoặc đổ tội làm mất đoàn kết quốc gia, phương hại chính nghĩa Chống Cộng. Một phần họ tự cho mình nắm chân lý và phần khác là do kém khả năng lý luận và kém đạo đức tối thiểu để phục thiện.

12:01:am 03/09/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng đồng hưng vong, thành viên hữu trách

Cộng đồng hưng vong, thành viên hữu trách

Trong suốt hơn 30 năm định cư ở Úc, CĐ chúng ta được tiếng là rất cần cù, thông minh, giỏi giang, chăm chỉ làm việc và con em chúng ta đã đạt được những thành tích đáng nể trong học tập.

12:00:am 03/09/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Huyền thoại và sự thực: Hồ Chí Minh trong Cải cách Ruộng đất

Huyền thoại và sự thực: Hồ Chí Minh trong Cải cách Ruộng đất

Hiểu rõ sự thực cuộc đời của Hồ Chí Minh chẳng những giúp chúng ta hiểu thêm về con người thật của ông mà còn giúp chúng ta viết lại một lịch sử cận đại Việt Nam.

12:00:am 03/09/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Quân đội TQ liều lĩnh giẫm chân lên chính sách

Quân đội TQ liều lĩnh giẫm chân lên chính sách

Đảng đòi hỏi lòng trung thành của quân đội khó lay chuyển, đặc biệt là lãnh đạo cao nhất hiện nay, ông Hồ Cẩm Đào…

12:00:am 03/09/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »