WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 04/10/12 Đăng ngày “October 4th, 2012”

Trở lại Sài Gòn và Tây Nguyên

Trở lại Sài Gòn và Tây Nguyên

Đã 22 năm rồi bây giờ mới trở lại Saigon và Tây nguyên. Sau khi đám cưới của Thục Vy diễn ra thật tốt đẹp vì được bảo vệ bằng tình thương yêu và trân quý của thân hữu và các bậc trưởng thượng, tôi từ biệt đất Saigon với rất nhiều bịn rịn vì [...]

02:45:pm 04/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bà Yến: Tôi không phải ‘Quan làm báo’

Bà Yến: Tôi không phải ‘Quan làm báo’

Những quyền cơ bản của con người, quyền tự do dân chủ đang bị chi phối và bị bóp nghẹt và nhân dân đang bị nghèo hơn đi cả về đời sống vật chất và tinh thần.

02:21:pm 04/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Có những cái quên mang trọng tội với lịch sử

Có những cái quên mang trọng tội với lịch sử

Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị.

01:43:am 04/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hải cảng bỏ rơi: triệu chứng kinh tế VN bị lung lay

Hải cảng bỏ rơi: triệu chứng kinh tế VN bị lung lay

Tàn tích còn sót lại của kế hoạch xây dựng một cảng nước sâu lớn ở Việt Nam là 114 trụ gỗ dẫn ra Biển Biển Đông và một sà lan ứ đọng với các máy móc rỉ sét.

12:01:am 04/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài kỷ niệm với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

Vài kỷ niệm với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

Năm 1996 anh Thiện có nói với tôi anh sẽ sống để chứng kiến sự sụp đổ của chế độ cộng sản tại Việt Nam

12:00:am 04/10/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Ngày tranh luận: Có vẻ dân chúng Hoa Kỳ không hài lòng với cả 2 ông

Ngày tranh luận: Có vẻ dân chúng Hoa Kỳ không hài lòng với cả 2 ông

Giả sử Tổng Thống Obama ra tranh cử với ứng viên Obama mà chúng ta đã được gặp 4 năm trước đây thì ông Tổng Thống thua là cái chắc.

12:00:am 04/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »