WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:41:pm 14/10/12 Đăng ngày “October 14th, 2012”

Tết Trung thu của ai?

Tết Trung thu của ai?

Mỗi dịp Trung thu về khi nhìn những tảng mây chầm chậm trôi trên bầu trời đã thôi màu rực rỡ, những đợt gió mát vội vàng đến từ nơi đâu không biết đuổi nhau trên cánh đồng, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ bất chợt biến mất như chưa bao giờ hiện [...]

02:41:pm 14/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mông Cổ kéo đổ Lenin

Mông Cổ kéo đổ Lenin

Trong diễn văn 10 phút, ông lên án Lenin và các đồng chí cộng sản của ông là “những kẻ sát nhân”.

01:35:pm 14/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người cộng sản-cộng sinh hay ký sinh?

Người cộng sản-cộng sinh hay ký sinh?

Một nhà nước mà không phải của dân, không do dân, không vì dân mà chỉ là những ký sinh trùng, chỉ là những loài sán lãi, đĩa, vắt, muỗi… sống bám vào nhân dân rồi lại mang họa hại cho nhân dân nữa thì còn lý do gì nữa để tồn tại?

12:45:pm 14/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »