WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 24/10/12 Đăng ngày “October 24th, 2012”

Bụng phệ nguy hiểm hơn béo phì

Bụng phệ nguy hiểm hơn béo phì

Bụng phệ hay béo bụng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà hiện tượng này còn nguy hiểm, dễ gây ra bệnh tim, hơn cả những người bị bệnh béo phì. Trên đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc trung tâm y tế Mayo Clinic, ở Rochester, tiểu bang Minesota, Hoa [...]

03:12:pm 24/10/12 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Quyền Tự do ngôn luận, Tự do báo chí

Quyền Tự do ngôn luận, Tự do báo chí

Và nếu tất cả mọi công dân đều sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để ca ngợi và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ, đảng Cộng sản và chế độ XHCN. Chắc chắn chính quyền không bao giờ trừng phạt họ.

03:02:pm 24/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Còn tin đảng đến bao giờ?

Còn tin đảng đến bao giờ?

Chế độ xã hội chủ nghĩa được sinh sản từ nước Nga xa xôi, đó là một thứ chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà mục tiêu chính của nó là cuộc đấu tranh giai cấp, đồng nghĩa với chia rẽ, gây hận thù…

02:54:pm 24/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hứa xong rồi lại nuốt lời như chơi

Hứa xong rồi lại nuốt lời như chơi

Cuộc họp ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 6 (khóa XI) vừa qua đã xem xét và quyết định một loạt vấn đề về đường lối, chính sách của nhà nước như: Vấn đề sở hữu ruộng đất, luật đất đai, đường lối chính sách giáo dục, sắp xếp lại các tập đoàn [...]

02:43:pm 24/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

13 ngày trước bầu cử TT Hoa Kỳ: Có nên tin những gì các chính trị gia đã nói?

13 ngày trước bầu cử TT Hoa Kỳ: Có nên tin những gì các chính trị gia đã nói?

“Cả 2 ông Romney và Ryan đều muốn hủy bỏ luật cho phụ nữ được quyền phá thai, kể cả trường hợp mang thai vì bị hiếp hay loạn luân

02:39:pm 24/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Con lai tự truyện

Con lai tự truyện

Thứ Năm ngày 25/10 lúc 18 giờ, tác giả gặp gỡ và nói chuyện với công chúng tại trụ sở Hội Tự Do Ngôn Luận, ul. Marszałkowska7, Warszawa.

09:02:am 24/10/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Bỏ cả chục ngàn đô-la đi Ba Lan để bị trục xuất?

Bỏ cả chục ngàn đô-la đi Ba Lan để bị trục xuất?

Ba Lan đã nhiều lần phá vỡ các đường dây đưa người, bỏ tù những người liên quan, nhưng ngay sau đó các tổ chức khác lại hình thành, thế chỗ vào đó.

02:32:am 24/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »