WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:46:pm 21/10/12 Đăng ngày “October 21st, 2012”

Phim: Daughter from Danang

Phim: Daughter from Danang

11:46:pm 21/10/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Lời thề ở Oakland

Lời thề ở Oakland

Ông thẩm phán kể chuyện mình để thiên hạ thông cảm và có thể yên tâm mà bước vào cái xã hội mênh mông với nhịp sống dồn dập của Mỹ quốc. Cũng để cho cử tọa thêm thông cảm, ông giới thiệu cô con dâu gốc Phi, dù cư ngụ tại Hoa kỳ mấy chục năm cũng mới tuyên thệ công dân Mỹ ngày hôm nay.

07:13:pm 21/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Úm ba la, chúng ta tha chúng mình!

Úm ba la, chúng ta tha chúng mình!

Tập đoàn lãnh đạo của ĐCSVN là những tay phù thuỷ bậc thầy trong trò chơi úm ba la.

03:31:pm 21/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Release Phương Uyên

Release Phương Uyên

03:23:pm 21/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trường hợp nhạc sĩ Việt Khang – Đôi lời thưa Chủ tịch nước

Trường hợp nhạc sĩ Việt Khang – Đôi lời thưa Chủ tịch nước

NS Trịnh Công Sơn ngay còn sinh thời thì “Gia tài của mẹ” cũng mặc nhiên bị cấm hát bởi những ca từ “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu… một trăm năm nô lệ Tây… hai mươi năm nội chiến từng ngày… gia tài của mẹ một bọn lai căng… gia tài của mẹ [...]

03:01:pm 21/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc biểu tình ‘không cờ’ chống TQ tại München (Đức)

Cuộc biểu tình ‘không cờ’ chống TQ tại München (Đức)

ban tổ chức đã đưa tới một quyết định không cầm cờ, chỉ cầm theo những biểu ngữ phản đối và hình nước Việt Nam.

06:03:am 21/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bàn về kết quả Hội nghị TW 6

Bàn về kết quả Hội nghị TW 6

Biết rằng những nhận định và đề xuất trên đây có thể rất ngô nghê, người viết vẫn xin được thành thực giãi bầy và mong được độc giả bình tâm suy ngẫm để cùng lên tiếng.

04:03:am 21/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Ra đất bắc

Ra đất bắc

5 giờ sáng tàu đến ga Hà Nội, tôi bước xuống sân ga với cảm giác bồng bềnh chơi vơi của một người sau một đêm không chợp mắt.

03:52:am 21/10/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

VN- Một ứng viên bất xứng của Hội đồng Nhân quyền

VN- Một ứng viên bất xứng của Hội đồng Nhân quyền

…việc Việt Nam ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng chẳng khác gì một cô gái điếm muốn lên giảng đường để dạy dỗ các nữ sinh viên về cái đức hạnh của người phụ nữ…

03:17:am 21/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »