WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:08:pm 07/10/12 Đăng ngày “October 7th, 2012”

Điều kỳ diệu ở Gruzia

Điều kỳ diệu ở Gruzia

LND: Adam Michnik là một trong những nhà đối lập hàng đầu dưới chế độ độc tài cộng sản Ba Lan trước đây. Ông đã lãnh đạo phong trào sinh viên phản kháng và đòi hỏi dân chủ. Ông bị đuổi học và bị kết án 3 năm tù. Ra tù, ông hoạt động trongCông [...]

06:08:pm 07/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhật ký ngục tù [2]

Nhật ký ngục tù [2]

Tận hai giờ sáng, uống bốn viên thuốc mới ngủ được, sáng ra 5 giờ đã phải dạy, mệt mỏi chán chường.

04:17:pm 07/10/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Trao đổi ý kiến về bản Hiến pháp 1946

Trao đổi ý kiến về bản Hiến pháp 1946

So với nhiều bài viết của các nhà nghiên cứu trước đây, bài của Phan Thành Đạt thể hiện một cái nhìn tương đối khách quan hơn,

04:06:pm 07/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hồi ký của Condoleezza Rice

Hồi ký của Condoleezza Rice

Vắn tắt lại, cuốn Hồi ký Gia đình này của Condoleezza Rice quả thật là một tác phẩm rất có giá trị vì chân thực, gọn gàng và chính xác.

03:54:pm 07/10/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Tư bản đỏ

Chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Tư bản đỏ

Tư Bản Đỏ vẫn đang sống hiên ngang, đang rất an nhiên tự tại trên đầu trên cổ của gần 90 triệu người dân Việt, mà không ít là các nhân sỹ trí thức có đầy đủ học hàm học vị.

03:33:pm 07/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trầm ông thất giác

Trầm ông thất giác

Trầm Tê, không học hành gì nhưng nhờ vào thời buổi nhiễu nhương, làm ăn nháo nhác nên phất lên nhanh chóng trở thành phú ông. Từ đó người ta gọi y là Trầm ông. Trầm ông xây lâu đài dinh thự nguy nga, quan hệ cao rộng, trở nên người sang trọng. Một hôm [...]

02:16:am 07/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »