WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:35:pm 06/10/12 Đăng ngày “October 6th, 2012”

Một vì sao vừa tắt

Một vì sao vừa tắt

Một Vì Sao Vừa Tắt Ngày 2 tháng 10 năm  2012 Tim ngừng đập Một vì sao vừa tắt Chó thôi sủa, mèo thôi kêu Những con quạ đen thôi cụng ly chửi rủa Giữa hàng triệu trái tim thương tiếc Kẻ vô sĩ vẫn huyên thuyên Kệ chúng nó – Anh vẫn thường nói [...]

08:35:pm 06/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Tội nặng hơn tham nhũng

Tội nặng hơn tham nhũng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong bài viết giãi bầy tâm can nhân ngày Quốc khánh cũng đồng ý rằng hiện nay không chỉ có một bầy sâu đang lũng đoạn triều đình mà ở đó còn có kẻ âm mưu cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ.

03:50:pm 06/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hội nghị TW 6 Đảng CSVN: Thù trong giặc ngoài

Hội nghị TW 6 Đảng CSVN: Thù trong giặc ngoài

Bước tiến của lịch sử dân tộc đã vượt xa rất nhiều so với những diễn biến tại Hội nghị Trung ương 6 Đảng CSVN, nơi mà hơn một trăm bộ óc đại diện cho lợi ích cục bộ phe nhóm đang ráng sức bám trụ, tranh giành lẫn nhau.

03:43:pm 06/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chiến tranh lạnh châu Á

Chiến tranh lạnh châu Á

Cuộc cãi vã về biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật Bản không phải chỉ là một cuộc tranh chấp về vài hòn đảo không có người ở. Và cuộc tranh chấp này sẽ không chấm dứt nhanh chóng.

03:10:pm 06/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nghệ sĩ gốc Việt Nguyên Lê biểu diễn tại Warszawa

Nghệ sĩ gốc Việt Nguyên Lê biểu diễn tại Warszawa

Buổi biểu diễn của Nguyên Lê sẽ bắt đầu lúc 20 giờ, ngày 10/10/2012 tại nhà hát Palladium, số 9, phố Złota, Warszawa.

02:35:pm 06/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã ra đi

Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tác giả tập thơ “Hoa Địa Ngục” người đã trải qua 27 năm ở các trại tù Cộng Sản đã trút hơi thở cuối cùng lúc 7g 17 phút sáng ngày Thứ Ba 2 tây, tháng 10, 2012 tại bệnh viện Western Medical Center ở Santa Ana, thọ 73 tuổi. Theo [...]

01:10:pm 06/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »