WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:pm 29/10/12 Đăng ngày “October 29th, 2012”

Vạch mặt

Vạch mặt

Báo The New York Times vừa đăng một bài tường thuật gây chấn động dư luận thế giới và khiến chính phủ Trung Quốc vừa giận dữ vừa hoảng sợ cho dựng tường lửa tờ báo ấy gần như ngay tức khắc. Nội dung của bài tường thuật là về khối tài sản khổng lồ [...]

04:52:pm 29/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh?

Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh?

Theo dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội sáng nay, 29-10, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn như thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm [...]

10:44:am 29/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

8 ngày trước bầu cử: Một quốc gia, 2 tổng thống?

8 ngày trước bầu cử: Một quốc gia, 2 tổng thống?

Theo các nhà quan sát chính trị Hoa Kỳ, điều này cũng dễ hiểu: càng gần đến ngày bầu cử chừng nào, cả hai bên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều lớn tiếng nói mình thành công chừng đó.

10:36:am 29/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đại biểu QH Đặng Thành Tâm bất ngờ xuất hiện

Đại biểu QH Đặng Thành Tâm bất ngờ xuất hiện

Ông Tâm ở lại nước ngoài sau chuyến tháp tùng chuyến công du của chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng trước

06:08:am 29/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mười vấn đề nghiêm trọng trong di sản của Hồ-Ôn

Mười vấn đề nghiêm trọng trong di sản của Hồ-Ôn

Một thời đại đang sắp cáo chung và một thời đại mới đang bắt đầu. Vì những lí do khác nhau, Hồ và Ôn đã không thực hiện được những tiến bộ tích cực trong những lĩnh vực vừa nói bên trên.

05:26:am 29/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Gia đình tôi bầu chọn tổng thống Mỹ

Gia đình tôi bầu chọn tổng thống Mỹ

Bây giờ sống ở Mỹ, được hưởng các phúc lợi xã hội, y tế, được bầu chọn lãnh đạo, mẹ nói: “Nhập gia tùy tục. Sống ở đâu tham gia sinh hoạt ở đó”.

03:30:am 29/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »