WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:04:pm 28/10/12 Đăng ngày “October 28th, 2012”

Triệu Con Tim (Million Hearts) – Nhạc sĩ Trúc Hồ

Triệu Con Tim (Million Hearts) – Nhạc sĩ Trúc Hồ

Nhạc phẩm Triệu Con Tim do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác với phần trình bày của các ca sĩ Asia và giới trẻ khắp nơi trên thế giới, có cả từ Việt Nam! Mời các bạn thưởng thức và phổ biến rộng rãi. Hãy cùng nhau tham gia chiến dịch Triệu Con Tim, Một [...]

10:04:pm 28/10/12 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Chết người, đổ tháp truyền hình vì bão Sơn Tinh

Chết người, đổ tháp truyền hình vì bão Sơn Tinh

Gió bão đã giật đổ tháp truyền hình cao 180m ở thành phố Nam Định.

06:34:pm 28/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bão

Bão

1.Nỗi đau bây giờ Bão đem đói lạnh tới muôn nhà Dân cất tiếng than: Cuộc đời khốn khổ Đảng ru dân bằng bài ca lừa đảo Giữa lòng đảng, dân đói … nằm co (!)   2. Đêm bão lụt Ai khóc? Giật mình trong đêm khuya Tinh mơ là bão đổ bộ rồi [...]

06:30:pm 28/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Sửa đổi Hiến Pháp – Quan điểm của một nghiên cứu sinh Luật

Sửa đổi Hiến Pháp – Quan điểm của một nghiên cứu sinh Luật

“Nếu bản Hiến Pháp đó chưa bao giờ được nhân dân phúc quyết thì cũng có nghĩa là quyền lực của nhà nước hiện nay chưa bao giờ được sự chuẩn thuận của nhân dân.

06:14:pm 28/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

9 ngày trước bầu cử: Ông Reid mất ghế chủ tịch khối đa số Thượng viện?

9 ngày trước bầu cử: Ông Reid mất ghế chủ tịch khối đa số Thượng viện?

Văn phòng ông Reid từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyện ghế lãnh đạo của ông có thể bị lung lay.

11:12:am 28/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đảng có quyền tha tội cho đồng chí X?

Đảng có quyền tha tội cho đồng chí X?

Thế nhưng mười voi đã không được bát nước sáo, lại còn đang làm toi cả một dân tộc.

11:07:am 28/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhân cuộc bầu cử ngày 6/11/2012, nói về cách bầu tổng thống theo Cử Tri Đòan

Nhân cuộc bầu cử ngày 6/11/2012, nói về cách bầu tổng thống theo Cử Tri Đòan

Không phải theo lối phổ thông đầu phiếu, ai được nhiều phiếu nhất của những cử tri đi bầu thì đắc cử mà theo phiếu của Cử Tri Đoàn (CTĐ – electoral college).

11:03:am 28/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Câu chuyện của 2 vị cựu bộ trưởng

Câu chuyện của 2 vị cựu bộ trưởng

Chúng ta cứ việc khai thác rừng nay mai đến thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa việc trồng rừng dễ như­ trở bàn tay.

10:58:am 28/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngày vượt biên nhìn lại

Ngày vượt biên nhìn lại

Đám người vượt biên khỏang vài chục người (không biết chính xác là bao nhiêu và cũng không ai biết ai, vì khách đi chỉ biết người trung gian mà thôi) khi ra tới bãi thì nhằm lúc con nước đang ròng, tàu không thể cặp vào rước người được cho nên cả đám phải ẩn mình vào trong các lùm cây bụi rậm (nơi mà người tổ chức đã dấu xăng dầu và nước uống từ mấy ngày trước) chờ nước lớn.

12:01:am 28/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »