WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:53:pm 16/10/12 Đăng ngày “October 16th, 2012”

Smile of VICTORY

Smile of VICTORY

03:53:pm 16/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chung cuộc hội nghị 6: Nỗi thất vọng tột cùng của người dân

Chung cuộc hội nghị 6: Nỗi thất vọng tột cùng của người dân

Nhưng thật tiếc, khi bế mạc đại hội vào chiều 15 tháng 10 vừa qua, tổng Trọng đã như một chú vẹc già nhê nhai một điệp khúc muôn thuở

02:30:pm 16/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nghe nhạc Nguyễn Văn Đông – Trần Thiện Thanh

Nghe nhạc Nguyễn Văn Đông – Trần Thiện Thanh

Chẳng ai muốn mình vào tù, nhưng nếu biết rằng mình phải chịu cảnh tù đầy. Mà có người con gái yêu thương mình đến thế, ai mà chả ước mơ phải không.

02:10:pm 16/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Và đàn dê lại qua cầu

Và đàn dê lại qua cầu

Ngoài kia, bọn cừu mà đa số là thế lực thù địch với họ nhà dê ta và ngay cả bọn dê con đang muốn chúng ta rơi xuống suối.

03:53:am 16/10/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Norodom Sihanouk qua đời: Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh

Norodom Sihanouk qua đời: Hổ tử lưu bì, nhân tử lưu danh

Hôm 15 tháng 10 năm 2012, truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin Norodom Sihanouk cựu hoàng Campuchia sống lưu vong tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 90 sau nhiều năm chống cọi với nhiều tật bệnh. Hơn 700 tờ báo lề đảng của cộng sản Việt Nam cũng cùng [...]

03:30:am 16/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tạm hạ màn và “sự im lặng của bầy cừu”

Tạm hạ màn và “sự im lặng của bầy cừu”

Đứng đái dưới gió đôi khi gây hậu quả nghiêm trọng.

12:05:am 16/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cuộc trưng cầu dân ý và việc truất phế Bảo Đại tháng 10-1955

Cuộc trưng cầu dân ý và việc truất phế Bảo Đại tháng 10-1955

Trưng cầu dân ý không hẳn chỉ thuần túy một sự ủy nhiệm người mà còn chính là ủy nhiệm một thể chế mới cho VN!

12:00:am 16/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »