WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:56:am 31/10/12 Đăng ngày “October 31st, 2012”

Nhân cuộc tranh cử tổng thống Mỹ: mức thuế nào là xác đáng?

Nhân cuộc tranh cử tổng thống Mỹ: mức thuế nào là xác đáng?

Mức thuế rõ ràng quyết định kích thước của nhà nước. Thực ra không có một khuynh hướng hoàn hảo mà chỉ có khuynh hướng tối ưu có thể chấp nhận được, dựa trên không chỉ lý luận mà phải với thực tiễn. Thực tiễn là gì?

11:56:am 31/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đến thăm Phạm Thanh Nghiên

Đến thăm Phạm Thanh Nghiên

Có lẽ chính trường Việt Nam đã tôi luyện cho ông nghị Dương Trung Quốc không biết hổ thẹn để cần làm cái việc mà kẻ sĩ, người viết sử phải làm.

10:47:am 31/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sự trả thù của Nguyễn Tấn Dũng

Sự trả thù của Nguyễn Tấn Dũng

Kẻ tham quyền cố vị thì vẫn chứng nào tật ấy không bao giờ thay đổi, một người mưu mô thủ đoạn, tham tàn vô độ như Nguyễn Tấn Dũng sẽ không dễ gì đầu hàng.

10:34:am 31/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

6 ngày trước bầu cử TT: 2 ông tiếp tục lên đường

6 ngày  trước bầu cử TT: 2 ông tiếp tục lên đường

Bất kể người dân đang lo chuyện gì, cả hai ông Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn tiếp tục lên đường kiếm phiếu.

10:27:am 31/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bốn kịch bản Dân Chủ tại Việt Nam và chọn lựa của chúng ta

Bốn kịch bản Dân Chủ tại Việt Nam và chọn lựa của chúng ta

Chuyển hóa dân chủ tạo ra một trận tuyến mới, trong đó ban lãnh đạo đảng và nhà nước CS bị đẩy sang bờ bên kia (phía đen và xám) của trận tuyến, với hầu hết các tính chất tiêu cực: độc tài, lạc hậu, phản quốc, nhũng lạm quyền thế, đặt quyền lực và quyền lợi bè nhóm lên trên tổ quốc và nhân dân…Bên này (phía xanh và trắng, phía ánh sáng) của trận tuyến đang xuất hiện tiếng nói của đại đa số quần chúng, và các thành phần xã hội quan tâm đến tiền đồ đất nước, cả trong và ngoài nước. Trong cuộc đọ sức giữa hai trận tuyến mới này, kiên trì, tỉnh táo, ôn hòa và sáng kiến là chìa khóa thành công.

09:21:am 31/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sao không “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát?”

Sao không “Hát cho đồng bào tôi nghe và nghe đồng bào tôi hát?”

Phong Trào “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe” đâu rồi? Sao các anh không tiếp tục HÁT CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE VÀ NGHE ĐỒNG BÀO TÔI HÁT” nữa đi?

12:01:am 31/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »