WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:25:pm 27/10/12 Đăng ngày “October 27th, 2012”

Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS Đặng Hùng Võ

Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS Đặng Hùng Võ

Nếu trong 1 tuần không có phản hồi, những người đứng đơn sẽ tố cáo GS Đặng Hùng Võ lên cơ quan pháp luật để truy cứu trách nhiệm liên quan việc ký 2 tờ trình.

01:25:pm 27/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ðồng chí Ếch

Ðồng chí Ếch

… sau hội nghị ban chấp hành trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ thứ sáu, ai không bật cười thì không phải là người Việt Nam.

01:19:pm 27/10/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chắc thủ tướng chưa quên

Chắc thủ tướng chưa quên

Sai lầm lớn nhất của Nguyễn Tấn Dũng là chủ quan, liệu rằng có nhẹ dạ, cả tin, lại không biết lắng nghe và không tin dùng người hiền tài, trung chính và có tâm huyết.

01:06:pm 27/10/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

10 ngày trước bầu cử TT: Chuẩn bị điên đầu vì Ohio

10 ngày trước bầu cử TT: Chuẩn bị điên đầu vì Ohio

Cả 2 ông đều biết phải thành công ở Ohio.

12:00:pm 27/10/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bắc Kinh kiểm duyệt thông tin về tài sản gia đình ông Ôn Gia Bảo

Bắc Kinh kiểm duyệt thông tin về tài sản gia đình ông Ôn Gia Bảo

Theo New York Times, gia đình ông Ôn Gia Bảo tích lũy khoảng 2,7 tỷ đô la (AFP)

09:14:am 27/10/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân chủ và nhân quyền

Dân chủ và nhân quyền

Trên nguyên tắc, một chế độ dân chủ dược xây dựng trên quyền quyết định của dân chúng và nhắm đến việc phục vụ lợi ích của dân chúng.

04:42:am 27/10/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước

Các bài học Munich và những nơi khác: đẩy lùi nỗi sợ để cứu đất nước

Một cuộc chiến đấu nhất thiết phải thắng để không mất đi tất cả. Kể cả đánh mất chính mình.

03:10:am 27/10/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »