WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bão

Ngư dân ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đưa máy nổ của xuồng máy vào bờ. Ảnh: Lê Hoàng.

1.Nỗi đau bây giờ

Bão đem đói lạnh tới muôn nhà
Dân cất tiếng than: Cuộc đời khốn khổ
Đảng ru dân bằng bài ca lừa đảo
Giữa lòng đảng, dân đói … nằm co (!)

 

2. Đêm bão lụt

Ai khóc? Giật mình trong đêm khuya
Tinh mơ là bão đổ bộ rồi
Nhà xa, bão lớn, luồng gió xoáy
Chớp mắt bão về lại trắng tay

3. Đêm chờ lũ

Gà ơi đừng gáy vội
Tinh mơ là lũ về
Bão lũ như giặc đảng
Cuốn trôi hết …một đời.

© Đàn Chim Việt

————————————————————

*Bão số 7 thổi vào miền dải đất miền Trung , mưa to , gió giật cấp tám cấp chín có nơi trên cấp mười  …
Đặc biệt cơn bão năm nay sẽ gây lũ lụt trên diện rộng do nguy cơ tiềm ẩn từ thủy điện Sông Tranh 2 , nhiều người dân lo sập nhà nên phải tự làm chòi ngoài rừng ở …

Xem http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2012/10/301098/

 

Phản hồi