WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:57:pm 09/05/15 Đăng ngày “May 9th, 2015”

125 sinh nhật Bác: Di chúc Hồ Chí Minh – những nghi vấn đặt ra từ văn bản

125 sinh nhật Bác: Di chúc Hồ Chí Minh – những nghi vấn đặt ra từ văn bản

Trước hết, xin quý độc giả lưu ý rằng tôi không đánh giá về Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử. Đánh giá về các nhân vật lịch, về đóng góp và sai lầm của họ, là công việc của các sử gia chân chính. Ở đây, tôi chỉ làm [...]

05:57:pm 09/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

125 năm sinh nhật Bác: Đâu là di chúc thật

125 năm sinh nhật Bác: Đâu là di chúc thật

“Năm 1989, nhân dịp 20 năm ngày mất của ông Hồ chí Minh, ông Vũ Kỳ, nguyên thư ký của ông Hồ chí Minh đã cùng tôi bàn nhau phải đưa toàn bộ Di chúc ra ánh sáng. Không thể mập mờ mãi được. Không thể quịt của người nông dân một năm thuế. Ông [...]

05:50:pm 09/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người lính trận năm xưa nghĩ về ngày 30/4

Người lính trận năm xưa nghĩ về ngày 30/4

Tôi không bật vô tuyến để coi lễ duyệt binh ở Sài Gòn Cũng không xem bắn pháo hoa ngoài Hà Nội Sống giữa Thủ đô mà lòng buồn không tả nổi ” 30 – 4 ” đâu có phải là ngày chung của dân tộc Việt Nam? Chỉ là dân mình giết nhau lập [...]

01:54:pm 09/05/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Chiến dịch Kên Kên Nhìn từ phía người Pháp

Chiến dịch Kên Kên Nhìn từ phía người Pháp

ĐBP hấp hối gây bất đồng ý kiến chia rẽ giữa Pháp-Mỹ-Anh và âm vang của nó còn ám ảnh họ cho tới cả một thập niên sau đó.

01:50:pm 09/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

40 năm đắng cay trong thời bình

40 năm đắng cay trong thời bình

Chỉ có một chế độ hậu cộng sản mới có thể từ từ tìm cách khâu vá dần dần vết thương cho dân tộc sau 20 năm nội chiến và 40 năm bị độc tài đảng trị, đồng thời cũng tìm phương cách thoát khỏi được vòng kiềm tỏa của đế quốc phương Bắc!

01:28:pm 09/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bác Trọng làm theo lời dạy của Bác Hồ hay lời dạy của các bác khác?

Bác Trọng làm theo lời dạy của Bác Hồ hay lời dạy của các bác khác?

Thưa Bác Nguyễn Phú Trọng. Từ nay đến Đại hội XII đã không còn xa nữa. Tôi viết bài này với mong muốn được góp phần với Bác để Bác cùng với bộ máy tham mưu của Đảng chuẩn bị cương lĩnh chính trị cho Đại hội XII. Tôi là giảng viên Trường Đại học [...]

01:14:pm 09/05/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Yêu cầu Vietcombank trả tiền khách hàng

Yêu cầu Vietcombank trả tiền khách hàng

Chúng ta hãy ghi nhớ rằng pháp luật Việt Nam và thế giới đều ghi nhận bất kỳ người nào cũng có quyền tố cáo hành vi phạm pháp của bất kỳ ai.

01:04:pm 09/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

ĐCS: vàng và máu

ĐCS: vàng và máu

ĐCS: vàng và máu

05:35:am 09/05/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Có phải tôi?

Có phải tôi?

Bá Dương lấy làm tiếc Trung Quốc, diện tích rộng lớn, văn hóa lâu đời. Thế mà, thay vì có một tấm lòng bao la, người Trung Quốc lại có một tâm địa thật hẹp hòi.

04:27:am 09/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cả nhà công an xã đánh một phụ nữ ngất xỉu để đòi nợ

Cả nhà công an xã đánh một phụ nữ ngất xỉu để đòi nợ

Theo chị An, nguyên nhân chị bị gia đình Phong đánh là do nợ chị gái Phong 6 triệu đồng tiền ghi đề cách đây 6 năm chưa trả. Linh đã tăng số tiền nợ lên 46 triệu đồng trong đó 40 triệu là tiền lã

01:29:am 09/05/15 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »