WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:52:pm 15/05/15 Đăng ngày “May 15th, 2015”

Ngôi mộ gió

Ngôi mộ gió

Chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải hận thù. Súng đạn và quyền lực có thể bắn trúng mục tiêu, chứ không bao giờ đi tới đích thực sự

02:52:pm 15/05/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trao đổi với LS Nguyễn Văn Đài v/v ủng hộ VN vào TPP

Trao đổi với LS Nguyễn Văn Đài v/v ủng hộ VN vào TPP

Chúng ta cần thoát khỏi suy nghĩ nhờ vả, xin cho, chúng ta cần vận động chính giới Tây Phương trong tinh thần đôi bên cùng có lợi

02:36:pm 15/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lê Thị Phương Anh đã được tự do

Lê Thị Phương Anh đã được tự do

Sáng nay Lê Thị Phương Anh, người mẹ của 3 con nhỏ, vợ của blogger Lê Anh Hùng đã được tự do. Chị phương Anh trở về trong sự hân hoan đón chào của bạn hữu. Lê Thị Phương Anh bị bắt ngày 15/5/2014 vì những hoạt động liên quan tới những vụ biểu tình [...]

04:30:am 15/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Kim Nhàn, người tù chưa trở về

Nguyễn Kim Nhàn, người tù chưa trở về

Khi ra tù vào tháng 9 năm 2012, tôi đã sốc và rất buồn khi biết ông Nhàn bị bắt trở lại.

03:58:am 15/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »