WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:18:am 29/05/15 Đăng ngày “May 29th, 2015”

Tháng 5 và ngày lễ Mẹ

Tháng 5 và ngày lễ Mẹ

Từ vài tuần nay, báo chí, tin tức đều nói nhiều về ngày lễ mẹ. Nay chưa phải trễ để Cỏ May nói về ngày lễ đẹp này vì ở Pháp, Ngày Lễ Mẹ nhằm chủ nhựt của tuần thứ tư tháng năm. Năm nay, nhằm đúng ngày 31 tháng 5/2015. Tuy ngày lễ Mẹ [...]

10:18:am 29/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tin về tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng

Tin về tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng

Hôm 26/05/2015, Bùi Trung Nhân con trai bà Bùi Thị Minh Hằng cùng người nhà đi thăm bà Hằng tại trại giam Gia Trung- Gia Lai nhưng vẫn không được gặp. Theo lời của giám thị trại giam cho biết, bà Hằng không đồng ý sử dụng quần áo có đóng dấu” Phạm Nhân” của [...]

02:01:am 29/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »