WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:50:pm 30/05/15 Đăng ngày “May 30th, 2015”

Trung Quốc nghênh chiến Mỹ, dân Hải Nam chuẩn bị chiến tranh

Trung Quốc nghênh chiến Mỹ, dân Hải Nam chuẩn bị chiến tranh

TQ nói không nước nào, kể cả Mỹ, không có quyền ngăn chặn TQ thực hiện cuộc cải tạo đất trên các đảo nhân tạo này, vì chúng thuộc chủ quyền lãnh thổ TQ.

04:50:pm 30/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần kiểm tra bằng tiến sĩ và luận án của anh Đinh La Thăng?

Cần kiểm tra bằng tiến sĩ và luận án của anh Đinh La Thăng?

Tìm trên trang web của bộ GTVT, thấy anh ĐLT cũng là tiến sỹ, nhưng trong tiểu sử hoành tráng của anh, không rõ anh lấy bằng tiến sỹ ngành nào, năm nào, ở đâu.

05:25:am 30/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TNS John McCain gặp các nhà hoạt động Việt Nam

TNS John McCain gặp các nhà hoạt động Việt Nam

Nhóm Thượng nghĩ sĩ Hoa Kỳ John McCain, Jack Reed, Dan Sullivan và Jini Ernst vừa có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý, đoàn đã có cuộc tiếp xúc với một số nhà hoạt động tại Việt Nam như blogger Nguyến Chí Tuyến (tức Anh Chí hay Chí Râu), [...]

03:10:am 30/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một đất nước khác trong đầu của giới trẻ Việt Nam

Một đất nước khác trong đầu của giới trẻ Việt Nam

Chính thức là một nước độc đảng theo xã hội chủ nghĩa, nhưng thật ra là một xã hội hỗn loạn chạy theo đồng tiền – 40 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm. Ðất nước này phát triển theo hướng nào sẽ còn tùy vào sự [...]

02:53:am 30/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những đứa trẻ ngây thơ và trò chơi chiến trận

Những đứa trẻ ngây thơ và trò chơi chiến trận

Chiến tranh Iraq có rất nhiều điểm tương đồng với chiến tranh Việt Nam. Nó khởi sự bởi những đứa trẻ ngây thơ ngồi trong phòng lạnh ở Washington D.C. mà cứ nghĩ mình hữu lý

02:40:am 30/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi lãnh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác

Khi lãnh đạo tôn giáo tôn thờ tội ác

Lịch sử đạo Phật đã cho thấy, trong thời đại nào và ở đâu, các hàng tăng sĩ lãnh đạo Phật Giáo thỏa hiệp với tầng lớp thống trị, bị lôi cuốn vào vòng lợi danh và quyền lực, bàng quan trước nỗi khổ đau bất hạnh của con người, ở đó Phật Giáo không còn là đại diện cho đạo từ bi …

02:12:am 30/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi Sợ Hãi Đang Chuyển Động

Nỗi Sợ Hãi Đang Chuyển Động

Hôm nay còn đảng còn mình, ngày mai đảng chạy thân mình ra sao?

02:04:am 30/05/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đất nước nhìn từ Lào Cai

Đất nước nhìn từ Lào Cai

Một cái gì đó đã phá vỡ lòng tin của con người rằng xã hội luôn luôn cố gắng đem lại sự tốt đẹp cho mình, và chính mình phải có bổn phận phải gìn giữ các công trình xã hội để mình và mọi người cùng hưởng. Người ta thẳng tay cắt dây điện [...]

01:55:am 30/05/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »