WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cần kiểm tra bằng tiến sĩ và luận án của anh Đinh La Thăng?

BT dinh_la_thang

Bộ Giao thông vận tải của anh ĐLT đang đề nghị kiểm tra bằng của ông Trần Đình Bá, chuyên gia phản biện ngành giao thông vận tải, trong đó có dự án sân bay Long thành. Tìm trên trang web của bộ GTVT, thấy anh ĐLT cũng là tiến sỹ, nhưng trong tiểu sử hoành tráng của anh, không rõ anh lấy bằng tiến sỹ ngành nào, năm nào, ở đâu.

Rất có thể ông TĐB sẽ phản đòn , đề nghị kiểm tra và công bố luận án tiến sỹ của anh ĐLT. Theo tôi để minh bạch và không cho ông TĐB cơ hội phản đòn, anh ĐLT nên công khai ngay toàn văn luận án tiến sỹ để cho các chuyên gia và dân chúng biết, chiêm ngưỡng và tâm phục anh.

Bộ trưởng Đinh La Thăng (theo trang web Chính phủ)

Sinh ngày: 10/09/1960

Quê quán: Nam Định

Học vị: Tiến sỹ

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X, XI

Đại biểu Quốc hội Khoá XI, XIII

· 1983-2001: Công tác tại các đơn vị của Tổng công ty Sông Đà; Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khóa V, VI.

· Uỷ viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành Xây dựng, Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam.

· 4/2001-10/2003: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

· 10/2003-12/2005: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế. Đại biểu Quốc hội Khoá XI, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.

· 1/2006-12/2008: Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội Khoá XI, Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

· Từ tháng 12/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

· Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tháng 1/2011, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII.

· Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, tháng 8/2011, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo Facebook luật sư Trần Vũ Hải 

18 Phản hồi cho “Cần kiểm tra bằng tiến sĩ và luận án của anh Đinh La Thăng?”

 1. Ba Ếch Cà mau says:

  Tui làm ra bằng Tiến Sĩ, Muốn 10 bằng Tiến Sĩ thì cần cú nhắc điện thọai thì đàn mang đến ngay. Băng Tiến Sĩ là tờ giấy… là gì mà phải kiễm tra,,, cho mệt,

 2. ĐINH LA THĂNG says:

  Không phải chỉ cần : ” — kiểm tra bằng tiến sĩ và luận án của Đinh La Thăng tôi không thôi đâu nghe . Mà phải kiểm tra của toàn bộ các đồng chi trong BCT và TW Đảng thì mới công bằng rân chủ .

  • La Lối says:

   Thôi kiểm tra kiểm hỏi gì cho mệt. Bác Hồ mới có lớp 7 mà coi cả nước, ra lệnh mấy triệu mạng vào chổ chết, bỏ tù bỏ đói thằng nào thằng nấy xanh mặt.

   Bây giờ La Thăng. . .La Làng gì cũng theo con đường Bác đi cả đất nước. . .bi đác còn tụi bây thằng nào thằng nấy ăn mập như trâu còn bày trò bằng biếc gì nữa.

   Nói thiệt tụi bây có 8 cái bằng tiến sỉ đi nữa cũng là trâu bò chớ không hơn ai đâu!

Phản hồi