Home » 02:20:am 14/05/15 Đăng ngày “May 14th, 2015”

Tin thêm v/v đòi tiền Vietcombank của ông Nguyễn Thanh Giang

Tin thêm v/v đòi tiền Vietcombank của ông Nguyễn Thanh Giang

Vậy mà đem công an ra dọa chúng tôi ư? Thời nào vậy?

02:20:am 14/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng cộng sản

Văn học Việt Nam dưới ách cai trị của đảng cộng sản

Thật không còn gì để nói ngoài việc “thành kính phân ưu” với nền văn học nước nhà dưới sự cai trị kéo dài của Đảng Cộng Sản .

02:04:am 14/05/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »