WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:17:am 02/05/15 Đăng ngày “May 2nd, 2015”

Một chứng từ của tội lỗi

Một chứng từ của tội lỗi

Cây búa dưới đây được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam. Phía dưới kỉ vật có ghi như sau: “BÚA. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10 tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Ngoài ra, còn có dòng chữ [...]

10:17:am 02/05/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đất nước nhìn từ Long An

Đất nước nhìn từ Long An

Họ dốt về chuyện quản lý đất nước, quản trị điều hành. Còn chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm.

01:46:am 02/05/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Điếu Cày gặp TT Obama

Điếu Cày gặp TT Obama

Blogger Điếu Cày cùng 2 nữ nhà báo Fatima Tlisova (Nga) và Simegnish Mengesha của Ethiopia vừa có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với tổng thống Mỹ, Barack Obama. Ông cũng như 2 nhà báo nữ đều là những cây bút, đồng thời là những người tranh đấu cho nhân quyền có tên tuổi. [...]

01:35:am 02/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »