WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:43:pm 08/05/15 Đăng ngày “May 8th, 2015”

Nhóm Văn Lang gửi thư tới chủ tịch Trương Tấn Sang

Nhóm Văn Lang gửi thư tới chủ tịch Trương Tấn Sang

Bức thư yêu cầu trả tự do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, đồng thời lưu ý dư luận về những vi phạm nhân quyền cũng như những vụ án oan sai ở Việt Nam.

04:43:pm 08/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Quốc hận 30/4, tâm bút tuổi trẻ hải ngoại

Quốc hận 30/4, tâm bút tuổi trẻ hải ngoại

Chúng tôi được nuôi nấng, cưu mang, dưỡng dục trên đất nước tự do, quyền con người được bảo đảm bằng luật pháp, được tự do tín ngưỡng, tự do phát biểu ý kiến, tự do góp ý với chính phủ, mà không sợ sẽ phải vào trại giam bóc lịch. Chúng tôi rất may mắn được sống trong thiên đường mà những người đi trước đã tìm đến được từ trong địa ngục.

10:38:am 08/05/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Buồn ơi, chào mi

Buồn ơi, chào mi

Ở hội Nhà Vãn Việt Nam những nãm tháng này, những chuyện giễu cợt có thật như vậy nhiều lắm. Với tổ chức hội như vậy, với những hội viên như vậy thì việc chạy giải thưởng, chạy danh lơi, chạy tiếng, chạy miếng cũng là chuyện ðương nhiên, thường ngày!

04:47:am 08/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

125 năm sinh nhật Bác: Chuyện ở sân sau – Về ông nội và người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh

125 năm sinh nhật Bác: Chuyện ở sân sau – Về ông nội và người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mọi điều tưởng như đã vĩnh viễn chìm vào bóng đêm của quá khứ mông lung, huyền ảo, có hồn ma bóng quỷ, có những hình nhân vật vờ, thấp thoáng, bỗng rơi vào quên lãng, lặng im… Người ta thở dài, tiếc những sự thật, hoặc giả là những lời đồn đại không thể [...]

12:52:am 08/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »