WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:36:pm 03/05/15 Đăng ngày “May 3rd, 2015”

Hồ Chí Minh có hút thuốc khi quàng khăn đỏ cho thiếu nhi không?

Hồ Chí Minh có hút thuốc khi quàng khăn đỏ cho thiếu nhi không?

  Trong bài “Thay pano Bác Hồ hút thuốc lá quàng khăn đỏ cho thiếu nhi” đăng trên báo Người lao động có nói đến việc thay hai pano: một là hình ảnh ông Hồ Chí Minh hút thuốc lá khi quàng khăn đỏ cho thiếu nhi, hai là tấm pano bản đồ Việt Nam [...]

09:36:pm 03/05/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đứa cháu khốn nạn

Đứa cháu khốn nạn

03:49:pm 03/05/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đi thăm tù nhân lương tâm Mai Thị Dung

Đi thăm tù nhân lương tâm Mai Thị Dung

Tôi đến thăm chị, chuyển đến chị sự ngưỡng mộ trước một tín đồ Hòa Hảo đã dũng cảm bảo vệ tín ngưỡng của mình. Chia tay chị ra về, tôi chúc chị cố gắng điều trị, sớm bình phục.

01:17:pm 03/05/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nguyễn Phú Trọng được xếp ngang hàng với Kim Jong-un, Bashar al-Assad…

Nguyễn Phú Trọng được xếp ngang hàng với Kim Jong-un, Bashar al-Assad…

Tác giả bài báo liệt kê lãnh tụ của 5 nước, bị gọi là “kẻ thù tệ hại nhất của Tự do”, trong đó có Nguyễn Phú Trọng

01:07:pm 03/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thế trận đối đầu giữa “bảy chị em” và TQ

Thế trận đối đầu giữa “bảy chị em” và TQ

Dựa trên bản đồ cung cầu trên, Trung Quốc cần phải nhập ít nhất trên 6 triệu thùng một ngày để đảm bảo nhu cầu dầu hỏa của nền kinh tế không bị thiếu hụt

12:55:pm 03/05/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Giàn khoan mới vào Biển Đông nguy hiểm hơn Hải Dương 981

Giàn khoan mới vào Biển Đông nguy hiểm hơn Hải Dương 981

Giàn khoan COSLProspector hiện đại hơn Hải Dương 981 vì nó được trang bị hệ thống khoan tiên tiến nhất thế giới với hệ thống định vị động có thể bảo đảm cho giàn khoan này hoạt động bình thường trong bão cấp 12 ở Biển Đông.

12:03:pm 03/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tô Văn Trường: 40 năm là quá đủ để nghiêm túc nhìn lại tất cả

Tô Văn Trường: 40 năm là quá đủ để nghiêm túc nhìn lại tất cả

Máu của hàng triệu người Việt quý hơn trăm nghìn lần so với súng đạn, xăng dầu của hai ông “anh”, nên nói một cách sòng phẳng chính họ, đặc biệt là Trung Quốc mới là người mắc nợ Việt Nam.

11:40:am 03/05/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

30/04 và “Con Ngựa Thành Troie”

30/04 và “Con Ngựa Thành Troie”

Trong mấy ngày cuối tháng 04/15, nhiều người Việt Nam ở tuổi hiểu biết hồi 40 năm trước khó tránh không cảm thấy những xúc động ray rứt trong lòng. Ngày 26/04, gia đình Cỏ May tôi, sau hơn 2 tháng ở Mã-lai, trong đất liền, vùng Mersing (viết theo âm đọc, không biết có [...]

11:16:am 03/05/15 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »