2 Phản hồi cho “Đứa cháu khốn nạn”

  1. yeu tranh bac Babui says:

    Bác Babui vẽ tên 3X như một nhà hùng biện. Thực ra hắn là tên y tá trường rừng, chỉ biết đọc giấy người khác viết ! Tại buổi lễ 30.4 là đọc 1 cuốn giấy vệ sinh.

    • Hồ Bác Cụ says:

      Tôi thì thấ họa sĩ Babui ẽ cái micro đặt trước mồm của tên NTD trông rất giống như…..cái con Tự Do. Điều nà nói lên tính cách của bọn V+, chúng đang học theo gương của Hồ chí minh rất khoái ngậm C….cho Nga Tàu. Do đó, Hồ chí minh còn có biệt danh khác, ít người biết, đó là: Hồ Bác Cụ

Phản hồi