WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:11:pm 10/05/15 Đăng ngày “May 10th, 2015”

Biểu tình viên Anh Chí bị đánh đập

Biểu tình viên Anh Chí bị đánh đập

Một số trường hợp, vụ việc diễn ra ngay gần đồn công an, hay ngay trước mắt công an mặc sắc phục, nhưng họ đã làm lơ, không can thiệp.

11:11:pm 10/05/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

125 năm sinh nhật Bác: Bác biến Việt Nam thành tiền đồn của XHCN, và luôn nhớ đền đáp công ơn của Mao

125 năm sinh nhật Bác: Bác biến Việt Nam thành tiền đồn của XHCN, và luôn nhớ đền đáp công ơn của Mao

Yêu cộng sản Pháp, Cụ Hồ gửi Léo mang một sợi dây chuyền vàng về tặng con gái tổng bí thư Maurice Thorez. Ai ngờ, dây chuyền bỗng không cánh mà bay. Tin tối mật nhưng cũng đã lọt tai mấy đứa ở báo đảng sống kề bên tổng bí thư. Lê Phát, đại đội [...]

09:49:pm 10/05/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư tố cáo ĐSQ VN lạm thu

Thư tố cáo ĐSQ VN lạm thu

Bức thư tố cáo này đã được đăng trên mang Vietinfo.eu nhưng sau đó đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã ép BBT gỡ bỏ

06:51:am 10/05/15 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam chính thức bị Lào, Campuchia vượt mặt

Việt Nam chính thức bị Lào, Campuchia vượt mặt

Mặc khác, Việt Nam được xếp vào nhóm phát triển dựa vào thiên nhiên ban phát. Điều này một lần nữa khẳng định qua chỉ số chuyển giao công nghệ với FDI. So với cả Lào và Campuchia, FDI vào Việt Nam nhắm vào lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên.

03:25:am 10/05/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »