WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:02:pm 02/04/16 Đăng ngày “April 2nd, 2016”

Ráng làm người… tử tế

Ráng làm người… tử tế

Ngày 23.03.2016, „đồng chí“ Nguyễn Tấn Dũng, tức Ba Dũng hay gọi theo lời Tư Sang là Đồng chí X, khi trở thành „đồng rận“ đã (buồn bã, bực bội) nói lời chia tay với cuốc hội Ba Đình (làng) sau 9 năm, 10 tháng ăn trên, ngồi trước. Lời chia tay của Ba Ếch [...]

04:02:pm 02/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quốc hội là sân chơi của Trọng lú

Quốc hội là sân chơi của Trọng lú

04:56:am 02/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

20 năm qua, chưa bao giờ bức tranh ngân sách xấu như bây giờ

20 năm qua, chưa bao giờ bức tranh ngân sách xấu như bây giờ

  Trong 20 năm trở lại đây, chưa bao giờ bức tranh ngân sách xấu như bây giờ. Chi thường xuyên tăng nhanh bất thường, đặc biệt trong giai đoạn 2010-2012, khiến cho toàn bộ thu ngân sách hầu như chỉ vừa đủ cho chi thường xuyên. Điều này cũng có nghĩa là để đầu [...]

01:52:am 02/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thấy gì qua ba vụ xét xử trong một tuần

Thấy gì qua ba vụ xét xử trong một tuần

Việc Đinh Thế Huynh được đôn lên làm thường trực ban bí thư cùng với dấu hiệu các bloger bị xét xử đồng loạt với mức án nặng có liên quan đến nhau

01:29:am 02/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »