WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:11:am 16/04/16 Đăng ngày “April 16th, 2016”

Dân biểu Đức: Tôi sẽ vào nhà tù thăm Nguyễn Hữu Vinh

Dân biểu Đức: Tôi sẽ vào nhà tù thăm Nguyễn Hữu Vinh

Nhờ đứng trước tòa án mà tôi đã có thể nói chuyện và bày tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình ủng hộ Anh Ba Sàm.

02:11:am 16/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khóc, cười cùng dân oan Việt Nam

Khóc, cười cùng dân oan Việt Nam

Lần đầu tiên tôi đến với dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng là năm 2005, khi ấy chưa quen ai, còn phải mon men nơi ghế đá, hỏi mấy câu ngớ ngẩn với những chàng sinh viên thất nghiệp, hoặc những ông già “rỗi hơi, rồi việc” thơ thẩn qua lại, hoặc ngồi [...]

01:57:am 16/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Những con người can đảm luôn ngẩng cao đầu

Những con người can đảm luôn ngẩng cao đầu

Chưa đến lúc bỏ phiếu bầu cử ĐBQH nhưng những ứng cử viên độc lập, những người ngoài Đảng và tự ứng cử đã rơi rụng hết sạch rồi. Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Tường Thụy,, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Diện…. đều đã lần lượt bị loại bỏ một cách vừa oan uổng, [...]

01:39:am 16/04/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »