WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:54:pm 24/04/16 Đăng ngày “April 24th, 2016”

Tản mạn Tháng Tư

Tản mạn Tháng Tư

Tôi yêu đất nước tôi một cách tự nhiên, không mưu cầu và toan tính nào cho cá nhân. Không có gì to tát hay khoa trương khi nói lên điều này.

04:54:pm 24/04/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sau 41 năm Việt cộng toàn trị, Việt Nam như con cá nằm trên thớt

Sau 41 năm Việt cộng toàn trị, Việt Nam như con cá nằm trên thớt

Vì thế ông Nguyễn Phú Trọng không lú về việc thanh toán nội bộ nhưng lú với dòng thác cách mạng Dân chủ thế giới.

04:49:pm 24/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng khai hỏa để vãn hồi ổn định tại biển Đông?

Liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng khai hỏa để vãn hồi ổn định tại biển Đông?

Chính phủ Obama chưa bao giờ hiểu rõ một cách tận tường sự lấn hiếp hung hãn hiếu chiến của Trung Cộng lên các nước trong vùng Đông Nam Á, vốn rất cần được Hoa Kỳ bảo vệ cũng như vẫn còn lũng lơ lưỡng lự đối sách làm thế nào để đối phó với [...]

04:42:pm 24/04/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tận cùng của sự hèn hạ

Tận cùng của sự hèn hạ

Mấy ngày vừa qua, tin tức về việc cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ tại nhiều nơi trên bờ biển Việt Nam ở 4 tỉnh miền Trung từ khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh) qua Quảng Bình, Quảng Trị đến phía Nam tỉnh Thừa Thiên, Huế được loan báo dồn dập trên [...]

04:36:pm 24/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giá của người trí thức

Giá của người trí thức

Như vậy ngành nghề làm việc cho khu vực sanh lợi thì lương lớn . Trái lại, ngành hoạt động phục vụ giá trị nhân văn (như chân, thiện, mỹ) thì lương kém .

04:30:pm 24/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dân chủ: Lịch sử sang trang?

Dân chủ: Lịch sử sang trang?

Dân chủ có thể chưa phải là chế độ tối ưu, nhưng chắc chắn đó là chế độ ít tồi tệ nhứt .

11:11:am 24/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 1)

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 1)

Kinh tế thị trường tự do và thể chế chính trị dân chủ tạo điều kiện cho đa nguyên phát triển. Qua đó, chế độ tư bản mở ra cơ hội cho mọi người mọi giới, cộng sản hay không cộng sản, tham gia vào tiến trình điều chỉnh những sai trái của chế độ trong ôn hoà và tôn trọng lẫn nhau.

Ở những chế độ độc tài như cộng sản thì hoàn toàn không thể.

09:53:am 24/04/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vũng Áng resort

Vũng Áng resort

02:09:am 24/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »