WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:51:am 19/04/16 Đăng ngày “April 19th, 2016”

Xóm Lò Đúc

Xóm Lò Đúc

Xóm Lò Đúc cũng không phải là khu dân cư sang trọng, giầu có, đa số là tiểu thương hoặc dân lao động…

04:51:am 19/04/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị chặn sinh hoạt: Họ làm vậy để làm gì?

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị chặn sinh hoạt: Họ làm vậy để làm gì?

Tại đó, đám an ninh nhan nhản trong, ngoài khu nhà hàng. Họ ngồi với bảo vệ, họ đứng bên kia đường… Nhưng đó cũng là việc của họ, chúng tôi cùng nhau vào ngồi cafe.

04:24:am 19/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tác phẩm “Cảm tình viên” (Sympathizer) của Nguyễn Thanh Việt

Tác phẩm “Cảm tình viên” (Sympathizer) của Nguyễn Thanh Việt

Một tác giả gốc Việt đã được giải thưởng cao quý của Mỹ, Pulitzer, cho hạng mục tiểu thuyết. Đó là ông Việt Thanh Nguyễn.

02:06:am 19/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ở VN công lý chỉ là diễn viên hài, sang Mỹ diễn viên hài gặp công lý

Ở VN công lý chỉ là diễn viên hài, sang Mỹ diễn viên hài gặp công lý

Dù vụ án Minh Béo có tin đồn là sẽ được trắng án hay không thì các thủ tục tố tụng hình sự công khai,thỏa đáng của nước Mỹ cũng đã mở mắt cho hầu hết người dân Việt Nam.Trong một xã hội pháp trị,Công Lý không phải là một anh hề. Thứ nhất :đó [...]

01:55:am 19/04/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »