WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:41:pm 14/04/16 Đăng ngày “April 14th, 2016”

Chuyện Nguyễn Chí Đức

Chuyện Nguyễn Chí Đức

Loại người như Chí Đức, cứ để anh ta phụng sự Đảng thì tốt hơn cho xã hội.

03:41:pm 14/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ Thức: Những người ly khai: Nền tảng của tự do, lương tâm của xã hội

Từ Thức: Những người ly khai: Nền tảng của tự do, lương tâm của xã hội

Những người ly khai (dissidents) đang tranh đấu cho nhân quyền là lương tâm của xã hội, mà bất cứ một quốc gia nào, nhất là những nước sống dưới ách độc tài, phải ghi ơn. Đó là kết luận của Michel Eltchaninoff, một triết gia Pháp, sau khi bỏ ra nhiều năm đi gặp [...]

01:58:pm 14/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Không có rượu mới

Không có rượu mới

Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa.

01:42:pm 14/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phòng chống bệnh lao tại Việt Nam

Phòng chống  bệnh lao tại Việt Nam

Chính sách Quá Đô tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 của Cộng Sản Hà Nội đã thành công trong việc đưa Việt Nam nằm trong danh sách 22 quốc gia có tỷ lệ nhiễm lao cao nhất- cứ mỗi 100 ngàn người thì có 600 người bị nhiễm [...]

01:23:pm 14/04/16 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vợ mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh

Vợ mục sư Nguyễn Công Chính bị đánh

Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị bị đánh. Cùng với chồng chị đã nhiều lần bị hành hung, bị đụng xe gây thương tích.

01:14:pm 14/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đồng bằng sông cửu long

Đồng bằng sông cửu long

11:36:am 14/04/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »