WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:25:pm 05/04/16 Đăng ngày “April 5th, 2016”

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được vinh danh tại Stockholm (Thụy Điển)

Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh được vinh danh tại Stockholm (Thụy Điển)

Theo tin từ chị Ngọc Thu, đại diện trang web Anhbasam, người sáng lập trang này, blogger Anh Ba Sàm vừa được vinh danh trong Defenders’ Day 2016. Đây là ngày của những người bảo vệ nhân quyền năm 2016. Nguyễn Hữu Vinh được vinh danh cùng nhiều blogger và những nhà hoạt động khác trên thế [...]

11:25:pm 05/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thử lý giải nguyên nhân sự vội vã trong thay đổi lãnh đạo

Thử lý giải nguyên nhân sự vội vã trong thay đổi lãnh đạo

Trong hơn một tháng qua, chính trường và xã hội Việt Nam đã được nghe và chứng kiến sự việc chưa từng có trong lịch sử 71 năm cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Theo nhiều người am hiểu luật, thì sự việc thay đổi ban lãnh đạo, thay chủ tịch quốc hội, [...]

11:04:pm 05/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện tào lao

Chuyện tào lao

Chống cộng thì nên có một con tim thật nóng và một cái đầu thật lạnh chứ cứ tiếp tục mơ màng, huyễn hoặc với những chuyện tào lao thì chỉ làm trò cười cho đối phương.

03:45:pm 05/04/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

HRW: Việt Nam, trong một tuần có tới 7 người bị kết án

HRW: Việt Nam, trong một tuần có tới 7 người bị kết án

Ngô Thị Minh Ước, Nguyễn Thị Bé Hai và Nguyễn Thị Trí cũng bị kết án về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88.

03:08:pm 05/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn Quang: Những cái chết thầm lặng

Văn Quang: Những cái chết thầm lặng

Văn hóa suy đồi, xã hội tham nhũng đầy rẫy là hiện tượng rõ rệt lương tâm đang chết dần. Chẳng cơ quan nào cứu được, xã hội không thay đổi thì đạo đức loạn là đúng.

02:38:pm 05/04/16 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »