WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:38:pm 10/04/16 Đăng ngày “April 10th, 2016”

Luật hồi tỵ và bầu cử hiệp thương

Luật hồi tỵ và bầu cử hiệp thương

Qui trình hiệp thương bầu cử thì csvn luôn tự phê có những hạn chế, tồn tại, cần sửa chữa, song hiện từ năm 1986 cho đến thời điểm này, không có một thay đổi gì

03:38:pm 10/04/16 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Đảng CSVN đùa bỡn với hiến pháp và các định chế tôn kính của quốc gia

Đảng CSVN đùa bỡn với hiến pháp và các định chế tôn kính của quốc gia

Hành động vị kỷ và vô ý thức này di hại lâu dài cho dân tộc và cần phải chấm dứt bằng sự cáo chung của ý thức hệ giáo điều Mác Lê…

09:45:am 10/04/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện chỉ có ở Việt Nam

Chuyện chỉ có ở Việt Nam

Đến thời điểm này có thể khẳng định 100% các ứng viên tự ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 14(theo đúng nghĩa) đã bị loại qua các màn kịch đấu tố do Đảng cộng sản dàn dựng. Vài tháng nay, cộng sản Việt nam đã phải khổ tâm, đau đầu tìm mọi thủ đoạn [...]

09:20:am 10/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bất ngờ và bí ẩn của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Bất ngờ và bí ẩn của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn xu thế mà thờ. Ông Trọng, có thể chỉ còn là cái xác không hồn.

09:14:am 10/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tôi xin hỏi?

Tôi xin hỏi?

Tôi có nỗi băn khoăn một tuần lễ nay. Đó là khi ngắm bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội mới tuyên thệ, trong bộ cánh bằng nhung màu huyết dụ ( nghĩa là màu máu ), ở cổ thêu chằng chịt vàng và đỏ, nhưng tôi không hiểu đó là hình gì, [...]

06:41:am 10/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Sinh ra từ làng nhưng quê hương là tổ quốc”

“Sinh ra từ làng nhưng quê hương là tổ quốc”

Hàng loạt ứng viên độc lập của Việt Nam đang bị đem ra đấu tố ở các tổ dân phố bằng các màn đấu hèn hạ ….

04:27:am 10/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »