WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 17/04/16 Đăng ngày “April 17th, 2016”

Vài điều sau hội nghị cử tri

Vài điều sau hội nghị cử tri

Tuy rằng phong trào tự ứng cử đã kết thúc, hoặc có thể coi như kết thúc, cuộc chiến vì một nền dân chủ mới chỉ bước những bước đi đầu.

04:06:pm 17/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vợ LS Nguyễn Văn Đài qua Mỹ vận động cho chồng

Vợ LS Nguyễn Văn Đài qua Mỹ vận động cho chồng

Đây là lần thứ 2 luật sư Đài bị giam giữ dài ngày. Ông đã từng bị án 5 năm tù giam vào năm 2007 cùng với cộng sự của mình là luật sư Lê Thị Công Nhân.

03:58:pm 17/04/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lễ vinh danh cựu chiến binh Úc và quân nhân VNCH

Lễ vinh danh cựu chiến binh Úc và quân nhân VNCH

Buổi lễ cũng đánh dấu 50 năm trận chiến Long Tân trận đánh nổi tiếng nhất của quân đội Úc khi tham chiến tại Việt Nam

03:25:pm 17/04/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hòa giải hòa hợp tự tâm hay tính toán chính trị?

Hòa giải hòa hợp tự tâm hay tính toán chính trị?

Tôi vẫn không sao hiểu nổi sao lãnh đạo CSViệt Nam lại nuốt lời hứa trịnh trọng về HGHH dân tộc do chính họ từng đưa ra tại các cuộc đàm phán?

03:20:pm 17/04/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một nghề cũ trở lại ở Paris

Một nghề cũ trở lại ở Paris

Ngày nay, nói có một nghề cũ trở lại hoạt động dễ làm cho nhiều người ngạc nhiên hơn là nói có nhiều nghề mới xuất hiện . Vì xã hội đổi mới rất nhanh . Những nghề cũ trở lại có tìm được khách hàng hay không khi mà ngày nay họ đã bị [...]

05:07:am 17/04/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân chủ: Thực tế hay ảo tưởng?

Dân chủ: Thực tế hay ảo tưởng?

Những quốc gia mới nổi lên chọn theo khái niệm dân chủ và chế độ pháp trị nhưng không rập khuôn theo mô hình nền dân chủ Âu châu vì cho rằng những giá trị Âu châu không hẳn là mẫu mực và phổ quát .

04:50:am 17/04/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »