WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những nhà thờ ngầm tại Việt Nam

Có rất nhiều niềm tin trong ngôi nhà thờ mà tiếng hát không thể vang lên quá lớn. Họ là những người phản kháng Việt Nam, tín đồ của một nhà thờ tại gia không đăng ký nên không thể tự do tín ngưỡng bởi sợ hãi sẽ bị truy tố hoặc bị bắt.

“Họ nói rằng có tự do tôn giáo, nhưng thực tế đó không phải là sự thật.”

Trần Văn Tuấn bị tù một năm và sau đó phải ở trại tâm thần vì ông đã gửi kinh thánh, hiện là sách cấm của nhà nước, tới lãnh đạo Đảng Cộng sản.

“Tôi đã bị tiêm nhiều loại thuốc. Tôi không biết là những thuốc gì nhưng tôi không có sự lựa chọn. Nếu tôi từ chối, họ trói giam tôi. Sau 2 tuần, họ bắt đầu cho tôi uống thuốc nhưng hầu hết các y tá đều biết là tôi không bị bệnh tâm thần. ”

Nhóm này cho biết có mười lăm ngàn tín đồ trên toàn Việt Nam. Nhiều người ở vùng cao nguyên, nơi đang được một nhóm thiểu số tranh đấu để có thêm quyền tự trị. Theo nhiều ước tính, đức tin của những người phản kháng này là một tôn giáo đang phát triển nhanh nhất ở Việt Nam, tăng 600% trong thập kỷ qua.

Aljazeera đã được nhóm này bí mật đưa đi gặp các tín đồ và không tiết lộ danh tánh của họ. Rất khó để chúng tôi có thể xác nhận một cách độc lập những điều họ nói với chúng tôi, nhưng đã có một số nguồn tin khác xác nhận điều này.

Chắc chắn rằng nơi vùng đất phi thường mà chúng tôi đã đến để gặp họ – được xem là thiêng liêng đối với các nhà báo nước ngoài – đã là một hoạt động đầy mạo hiểm cho họ.

.

Carl Thayer, người có những nghiên cứu sâu rộng về tôn giáo tại Việt Nam, cho biết có khoảng 300 người đã bị bắt theo luật an ninh quốc gia, ba mươi người trong năm qua.

“Có những án tù rất dài hạn. Một số bi giam tại các trại tù, số khác bị đánh đập, và có những cá nhân bị thiệt mạng.”

Nguyễn Văn Minh cho biết ông bị sách nhiễu liên tục bởi các cơ quan công quyền vì đã có hoạt động với các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên.

“Tôi không sợ vì tôi biết đây là điều thực hiện được nhưng nó khá căng thẳng và gặp rất nhiều áp lực. Tôi đã từng bị đấm vào mặt và phải chuyển chỗ ở đến một khu vực mới vì bị quá nhiều áp lực.”

Nhà thờ này cho biết họ có cùng học thuyết được thừa nhận như nhiều nhà thờ. Chính phủ chỉ phản đối cách tín ngưỡng của họ.

“Có các mục sư tại các nhà thờ tại gia quyết định phớt tỉnh chế độ cộng sản và chấp nhận sự kiểm soát của họ, và họ đang hưng thịnh. Chỉ có những nhà thờ tại gia khác cho rằng họ đang thể hiện quyền tự do tôn giáo đã được cho phép trong hiến pháp Việt Nam và không chịu khuất phục với chính phủ nên thường bị buộc phải phản kháng.”

Emily là một trong những mục sư của nhóm công giáo riêng biệt này. Bà cho biết họ đã sắp xếp để đăng ký hơn 150 nhóm với chính phủ để được phép tự do tín ngưỡng nhưng đã không thành công.

“Chúng tôi đã hiến dâng cuộc đời của chúng tôi cho Chúa và chúng tôi sẽ tiếp tục phụng sự ngài ta cho đến khi ngài chấm dứt giáo đoàn này hoặc cho đến khi chúng tôi chết.”

Các nhà lãnh đạo của nhà thờ này đã bất chấp tất cả. Họ nói rằng họ sẽ không cuối đầu trước những gì chính phủ muốn, bất kể mọi hy sinh cá nhân. Đó là vấn đề của đức tin.

© Đàn Chim Việt Online 2010: Bản tiếng Việt

Vietnam’s underground churches

There’re so much hopes in a church that can not sing out loud. These people are Vietnamese protestants, members of an unregistered house church group that can not worship freely for fear of prosecution or arrest.

“They say that there was freedom of religion, but the reality is: that’s not true.”

Trần Văn Tuấn was sent to prison for a year and then a mental institution because he sent the government’s sanction bible to the head of the communist party.

“I was injected with drugs. I don’t know what they were but I had no choice. If I refused, they restrained me. After 2 weeks, they started giving me pills but most of the nurses knew I was not mentally ill.”

The group claim to have fifteen thousands members accross Vietnam. Many in the country’s central high land, where there is a push by some minority groups for more autonomy. By some estimates, the protestants’

faith is Vietnam’s fastest growing religion, expanding by 600% in the last decade.

Aljazeera gained access to the group offering us to meet members in secret and not review their indentities. It’s not possible for for us to independently confirm the things they told us, but other sources have backed that claim.

Certainly the extraordinary land we went to to meet the group – was suggested being saint with foreign journalists – was a highly risky activity for them.

Carl Thayer, who make extensive study of religion inside Vietnam, said an estimated 300 people have been detained under national security laws, thirty in the past year.

“There are sentences of very long term imprisonments. Some are held in communal condos, others have been beaten, and there are individuals killed.”

Nguyen Van Minh said he suffers constant harassment from authority because of his work with high land minority.

“I am not affraid because I know this is going to work but it can be pretty intense. There’re lots of pressure. I’ve been punched in the face before and I’ve had to move to a new area because of imply of so much pressure.”

The church said it has the same doctrine that recognize churches. It merely the way they worship the government opposed.

“There are house churches whose pastors have decided to play bold with the communist regime and accept their control, and they are flourishing. It’s the other house churches that say they’re just expressing freedom of religion, which is permitted in the Vietnamese constitution, and refused to cow down to the state that bound itself into strike.”

Emily is one of the pastors of this particular church group. She said they’ve charted to register more than 150 groups with the government which would allow them to worship openly, but without success.

“We offer our life to Chris and we will continue to serve him until he stops this ministry or until we die.”

The leader of this church has defied. They say they won’t bow to what the government wants, whatever the personal cost. It is, they say, a matter of faith.

Aljazeera – Vietnam

3 Phản hồi cho “Những nhà thờ ngầm tại Việt Nam”

 1. Cô Tư says:

  Này dong tram, lời chú nói đúng là lời công an mạng! Khá khen chú cũng thuộc bài lắm đó: kêu gọi lòng ái quốc (kinh thánh không viết bằng tiếng Việt, thế thì theo đạo trong kinh thánh làm cái quái gì?), đề cao cảnh giác đế quốc toà thánh núp sau các thừa sai truyền giáo lật đồ chính quyền để đâng cả nước cho toà thánh (cái này hơi khó hiểu – có cái gì tạm gọi là “tòa thánh an nam đô hộ phủ” tại VN vào lúc này hay về trước không?). Thôi thì phải lên lớp dong tram lại một tí thôi nhé!
  Này nhé, dong tram cần hiểu mục đích đầu tiên và cuối cùng của các tôn giáo hửu thần như Tin Lành hay Ki Tô Giáo là giải thoát và cứu rổi linh hồn con người, chứ không phải là lật đổ chính quyền. Và khi nói đến chuyện cứu rồi linh hồn con người, một trong những điều các nhà truyền giáo cần nói đến là con người được hượng đế ban cho cái gì. Những cái gì đó là nọi cho gọn quyền sống, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trong các chế độ cọng sản như chế độ dong tram đang binh vực, con người làm gì có quyền sống, chỉ có quyền bưng bô cho đảng – như dong tram đang làm; làm gì có tự do, chỉ có quyền làm nô lệ cho đảng, đảng nói sao thì dạ dạ rồi lập lại như vẹt – như dong tram đang làm, và làm gì có quyền mưu cầu hạnh phúc, chỉ có quyền làm cu li cho đảng cho đến chết như pavel trong “thép đã tôi nhu thế đó.” – như dong tram cũng đang làm.
  Nếu biết phải sống như thế: không có các quyền sống cơ bản nhất, không chút tự do, không có quyền mưu cầu hạnh phúc, thế thì làm sao chịu được? Cho nên, khi con người đã hiểu được đâu là quyền của mình, chính họ sẽ là những người đòi hỏi thay đồi trong chế độ họ đang sống, mà không cần các nhà truyền giáo đứng ra đích thân chỉ huy. Sự thật là, các nhà lảnh đạo cáo tôn giáo lơn như Ky Tô Giáo và các giáo phái Tin Lành đều rất cận thận phân biệt đâu là thế quyền, và đâu là giáo quyền. Chính chúa Giêsu cũng đã nói: “cái gì là của Cesar, hay trả lại cho Cesar” và “Nước Chúa ở trong lòng con người” chứ không ở trên một vùng đất hay tại một thành phố nào đó.
  Chế độ mà đảng CSVN đang áp đặt trên 90 triệu dân việc qua họng súng, qua việc làm của những người nhu dong tram, là một chế độ chưa hề chấp nhận người Việt có quyền sống, có quyền có tự do, có quyền mưu cầu hạnh phúc mà không phải xin phép của đảng (Mà dù có quỳ xuống đập đầu chảy máu mà xin, đảng cũng sẽ không bao giờ cho). Với một đảng như thế, khơi đông căm thù, xuyên tạc tôn giáo, và tìm mọi cách cấm cản hay, tinh vi hơn, nô lệ hoá tôn giáo là một điều tối cần. Bởi vì, tôn giáo có khả năng biến người nô lệ mù quáng không óc thành người nô lệ tỉnh thức và biết suy nghĩ, và khi những người nô lệ thấy được kiếp trâu ngựa của mình, họ sẽ vùng lên, và khi đó chỉ có trời – hay nói rỏ hơn, tôn giáo – mới cứu được chế độ.

  • Builan says:

   Cảm ơn Cô Tư đã thể hiên tấm lòng nhân hâu- một tâm hồn cao thượng !
   Một quả tim yêu thương… ngay cả với loài sâu bọ – CCCĐ (công cụ côn đồ- Con cầy cuả đảng…. )
   Kính chào cô !

 2. dong tram says:

  Chử viết trong kinh thánh là không phải chử VN ….có thể Alzazera đả nhằm lẩn với người ở cao nguyên VN …hơn nửa vấn đề tự do tôn giáo caen phải cẩn thận vì hầu hết các tổ chức tôn giáo của Tin Lành hay Ky Tô giáo đều có chung mục đích lật đổ chính quyền nơi họ đến , sau đó mang về dâng cho toà thánh !
  Lịch sử vẩn còn đây !

Phản hồi